Upokojenci danes poleg pokojnine dobili tudi regres

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2019 večini uživalcev pokojnin izplačal skupaj z današnjimi pokojninami. Višina regresa za upokojence pa je odvisna od višine pokojnine in se letos giblje med 127 in 437 evri.
regres pixabay
FOTO: Pixabay

Upokojenci bodo danes skupaj z julijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, ki zanje pomeni podobno kot regres za aktivno prebivalstvo.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bodo danes, 31. julija 2019, skupaj z julijskimi pokojninami izplačali tudi letni dodatek za leto 2019, in sicer v skupnem znesku 136.267.699 evrov, prejelo pa ga bo 609.468 uživalcev, od tega 594.071 uživalcev pokojnin in 15.397 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemnikom, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, bodo domov poslali tudi obvestilo o izplačilu julijskih pokojnin s pojasnilom o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; ZIPRS1819-A). Tudi v letu 2019 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Letni dodatek bodo izplačali 594.071 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 132.662.346 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novo določenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

Višina pokojnine (v evrih) Znesek letnega dodatka (v evrih) Število upravičencev
do 470,00 437,00 126.347
od 470,01 do 570,00 297,00 116.897
od 570,01 do 670,00 237,00 94.841
od 670,01 do 810,00 187,00 94.998
nad 810,01 127,00 160.988

Pri tem na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. poudarjajo, da bo izmed zgoraj navedenih prejemnikov letnega dodatka v 76.964 primerih letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo ti uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Preberi še:  Pomagajmo družini Pavše, ki je v soboto ostala brez novega doma

Letni dodatek bo 15.397 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.605.352 evrov, in sicer:

Višina invalidskega nadomestila (v evrih) Znesek letnega dodatka
(v evrih)
Število
upravičencev
do 670,00 237,00 15.138
od 670,01 do 810,00 187,00 185
nad 810,00 127,00 74

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bodo letni dodatek izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila, navajajo na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Upoštevajoč ZIPRS1819-A so 128.751 uživalcev pozvali, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 17. julija so prejeli 105.847 izjav, med katerimi je 13.618 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini uživalcem, ki so posredovali izjave (103.657), bodo v juliju 2019 izplačali letni dodatek v skupni višini 16.881.468 evrov.

Če bodo na zavodu dokazilo o višini tuje pokojnine prejeli do 30. septembra 2019, bodo uživalcem, ki jim podatka o višini tuje pokojnine do julija še niso posredovali, letni dodatek izplačali septembra ali novembra 2019. Če podatka o višini tuje pokojnine ne bodo prejeli do 30. septembra 2019, bodo letni dodatek izplačali v višini 127,00 evra oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2019.

Vir: ZPIZ

prijavi se

prijavi se v svoj račun