Search
Close this search box.

Tudi Korošci med prejemniki najprestižnejših priznanj prostovoljstva v Sloveniji

Na Slovesni dan prostovoljstva, v torek, 23. maja, so ob 13. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec razglasili prejemnike priznanj.

Na Slovesni dan prostovoljstva, danes, 23. maja, so ob 13. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec razglasili prejemnike nazivov:

 • Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev,
 • Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva,
 • Najboljša prostovoljska zgodba,
 • Junaki našega časa (šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom),
 • Prostovoljstvu prijazna občina (občine, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo),
 • Naj prostovoljec in Naj prostovoljka, zaposlen/-a v javni upravi.

Častno pokroviteljstvo Slovesnega dne je prevzela predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

Gostiteljica Slovesnega dne je bila Občina Žalec.

Med prejemniki priznanj so tudi Korošci in sicer:

Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcev v letu 2023 in za izjemen doprinos k spodbujanju in razvoju prostovoljstva znotraj šolskega sistema, prejme Metka Čebulj, na predlog Gimnazije Ravne na Koroškem.

Metka Čebulj že od leta 1992 vodi prostovoljstvo na Gimnaziji Ravne na Koroškem. Kot mentorica je izredno predana prostovoljskemu delu. S svojo odprtostjo, empatičnostjo in nenazadnje strokovno usposobljenostjo nedvomno močno vpliva na prostovoljce, ki z njeno podporo in avtentičnim učenjem pridobijo nove izkušnje za življenje v skupnosti.

Sodelovala je pri pripravi učnega načrta za izbirni predmet Vzgoja za solidarnost, prostovoljstvo in solidarnost vključuje v različne šolske projekte.

“Naša profesorica, ga Metka Čebulj, je profesorica z veliko začetnico. Ni samo mentorica, je tudi vzgled in vzpodbuda nam, dijakinjam in dijakom. Naš odnos temelji na medsebojnem spoštovanju, predvsem pa na zaupanju in odgovornosti, ki jo čutimo do predmeta, do prostovoljstva in do posameznikov, ki jih srečujemo v okviru našega dela. Njena vrata so vedno odprta za nasvet in pomoč. Vzpodbuja nas, da rastemo, se razvijamo in se učimo ob prostovoljnem delu in nasploh v vsakdanjem življenju. V nas vidi in išče dobro, najboljše.” je zapisala dijakinja Lu Fratar Arčnik.

Naziv Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi  za leto 2023 prejme Vesna Burjak, imenovana na predlog Občine Črna na Koroškem

Vesna Burjak, zaposlena na OŠ Črna na Koroškem, je dolgoletna prostovoljka na različnih področjih in deluje kot povezovalni člen v svojem kraju. Številne prostovoljske aktivnosti izvaja ne samo v okviru šole, ampak tudi v Društvu prijateljev mladine Črna, Društvu literatov Mežiške doline, Kulturnem društvu Franc Piko in drugih. Je dolgoletna voditeljica in povezovalka dogodkov in koncertov na večjih kulturnih prireditvah v kraju, svoj prosti čas nameni ustvarjalnim delavnicam za otroke ter nudi pomoč in družabništvo osebi z avtizmom.

Ima izreden čut za sočloveka, njena pozitivna energija in življenjska naravnanost ter poseben odnos do soljudi pa jo oblikuje v prostovoljko, ki jo imajo ljudje zelo radi in ji zaupajo. V letu 2022 je opravila več kot 1.080 ur prostovoljskega dela. Po mnenju občine je »Vesna Burjak prostovoljka z velikim srcem, predana in sočutna. S svojim dolgoletnim prostovoljskim delom je pustila nesebičen pečat na razvoju prostovoljstva v kraju«.

Junaki našega časa 2023

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je v šolskem letu 2022/23 že devetič potekal natečaj Junaki našega časa. Učenci, dijaki in njihovi mentorji so se ponovno angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe.

Cilji natečaja so:

 • krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih,
 • aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti,
 • promocija prostovoljstva med otroki in mladimi,
 • spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih,
 • senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Letos je med prejemniki nazivov 35 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov.

Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos jih je 11.

Srednja Zdravstvena šola Slovenj Gradec

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec prostovoljstvo izvajajo že 25 let. Prostovoljci in prostovoljke se vključujejo v raznovrstne lokalne akcije, med temi pa izstopa njihov projekt E-učenja in izobraževanja Seniorjev, v katerem dijaki in dijakinje starejše učijo uporabe računalnika, spleta in pametnega telefona. Vključujejo se tudi v učenje plavanja za otroke s posebnimi potrebami po metodi Hallwick v paraplavalni skupini. Mnoge druge aktivnosti kažejo na sodelovalno kulturo celotne šole in močno vpetost v delovanje lokalne skupnosti. Koordinatorica in mentorica na šoli je Jasna Kolar Macur, skupaj pa so dijaki in dijakinje zabeležili kar 1.640 prostovoljskih ur.

Prostovoljstvu prijazne občine 2023

Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 42 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobile 4 občine.

Vsem 46 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine.

Občina Dravograd: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva v skupnosti, sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, omogočanje infrastrukturnih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljstva na razpisih, izvedbo prostovoljskih akcij in zahvalo prostovoljcem.

Občina Črna na Koroškem: za vključevanje prostovoljskih organizacij v strateško načrtovanje razvoja občine in spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih, za zgled in aktivno vpetost županje in zaposlenih v občinski upravi v številne prostovoljske aktivnosti in prireditve, za ohranjanje kulturne dediščine s pomočjo prostovoljstva, za aktivno in zgledno skrb za starejše ter za zahvalo in inovativno nagrajevanje zaslužnih prostovoljcev

Mestna občina Slovenj Gradec: za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje prostorskih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljskega dela v javnih razpisih, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, brezplačne prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi.

Občina Mislinja: za podporo prostovoljskim organizacijam, brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane, projekt razdeljevanja hrane in zahvalo prostovoljcem.

Občina Radlje ob Dravi: za vključitev prostovoljstva v strategije, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine, podpiranje prostovoljskih organizacij, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnega prevoza starejših in širjenje projekta Prostofer, uvedbo novega projekta Donirana hrana, ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade ter za aktivno promocijo in širjenje prostovoljstva.

Občina Ravne na Koroškem: za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom in dodatno točkovanje prostovoljstva v razpisih, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdeljevalnico hrane, zahvalo prostovoljcem, spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje v projektu Mladi za starejše, vključevanje prostovoljstva v številne občinske strategije in vizijo razvoja prostovoljstva. 

Vir: Slovenska filantropija

Dogodki

Na Slovesni dan prostovoljstva, v torek, 23. maja, so ob 13. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec razglasili prejemnike priznanj.