Tretja razvojna os: Če gradnje letos ne bo, sledi protest!

Protokol za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško bo obstal, če se bo gradnja med Slovenj Gradcem in Velenjem pričela letos, vsaj na nekem odseku. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os postavlja 1. februar 2019 kot dokončni rok pristojnim na ministrstvu in DARS-u za iskanje rešitve, da se bo gradnja letos na odseku Velenje – Slovenj Gradec pričela. V nasprotnem primer sledi protest.

V sredo, 16. januarja 2019 je na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Vsi prisotni so uvodoma ugotovili, da mora vsebina protokola ohraniti. Ne glede na to, je uprava DARS-a predlagala enoletni zamik pričetka in konca izgradnje 3. razvojne osi na relaciji do Slovenj Gradca.

Na sestanku so bili iz strani koroške delegacije prisotni: dr. Matic Tasič, Jani Prednik, Jože Lenart, Janez Bijol, Gregor Ficko, Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik. S strani MO Velenje Peter Dermol. Iz strani Ministrstva za infrastrukturo so bili prisotni državna sekretarka Nina Mauhler, Darja Kocjan in Zvonko Zavasnik. S strani DARS so bili prisotni iz uprave dr. Tomaž Vidic, Vili Žavrlan ter direktor investicij Janez Kušnik.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se s predlaganim zamikom časovnice ne strinja in vztraja, da se mora gradnja pričeti v letu 2019. Kot argument dodajamo, da ne obstajajo nikakršne objektivne okoliščine, ki bi zavirale pričetek gradnje na odseku Velenje – Slovenj Gradec, kjer je državni prostorski načrt sprejet že vse od leta 2013!

Na področju umeščanja v prostor trase 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem – Dravogradom in Holmcem pristojni vztrajajo na časovnih zamikih enega leta na prvem delu in na odseku Otiški vrh – Holmec za tri leta. Zato je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ugotavlja, da se časovnica močno odmika od zastavljene in bistveno vpliva na vsebino protokola. A priori zavračamo takšne časovne odmike in zahtevamo, da pristojni natančno argumentirajo zamik. DARS in Ministrstvo za okolje in prostor pa morata dodatno podpisati protokol in prevzeti odgovornost za realizacijo prostorskega umeščanja.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os tudi pričakuje, da bo ministrstvo nemudoma pripravilo alternativno rešitev za umestitev trase med avtocesto A1 in Velenjem, v primeru da državni prostorski načrt na ustavnem sodišču pade.

 

Korošci HOČ´MO CESTO!

Tekst: Mladinske iniciative za 3. razvojno os

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije