To vse je danes sprejela vlada. Med drugim novost pri vstopu v državo in na seznamu rdečih držav

Člani vlade so se danes na Brdu sestali na 76. redni seji, na kateri so med drugim razpravljali o ukrepih za zamejitev širjenja bolezni covid-19. Vlada je sprejela nekaj novosti in podaljšala odloke.
vlada

Vlada je izdala odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije, Severne Irske,  Združenih državah Amerike in Turčije ali Srbije.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če imajo:

–    dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, Covid-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, Corona Vac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

–    dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

–    dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva Covid-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

–    potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,

–    potrdilo zdravnika, da so preboleli Covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali

–    dokazilo iz pete alineje tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje alineje in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz druge do četrte alineje tega odstavka, pri čemer so bili cepljeni v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov.

Testiranja so torej oproščene tudi osebe oziroma uporabniki, ki so preboleli Covid-19, in so se najkasneje v 8 mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija.

Odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. maja 2021. 

Vlada je izdala tudi odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

1.     gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

–    dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2.     pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

–    programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

–    programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

–    programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3.     pooblaščene organizacije pri izvajanju:

–    začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

–    usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

–    rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

–    preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

–    osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

–    osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4.     Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

–    izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

–    usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

–    osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

–    edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

–    preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter

–    vozniških izpitov.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če imajo:

a.     dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

–    drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

–    prvega odmerka cepiva Vaxzevria (Covid-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

–    odmerka cepiva Covid-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

b.    dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,

c.     potrdilo zdravnika, da so prebolele Covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali

d.    dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper Covid-19 iz prve do tretje alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer so bile cepljene v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če imajo:

1.     dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

–    drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva Corona Vac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

–    prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,

–    odmerka cepiva Covid-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

2.     dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,

3.     potrdilo zdravnika, da so preboleli Covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali

4.     dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper Covid-19 iz prve do tretje alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer so bili cepljeni v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega odloka in prejšnjega člena ne velja za:

a.     pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

–    nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

b.    pooblaščene organizacije pri izvajanju:

–    postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

–    rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. maja 2021.

odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 se ukinjajo kontrolne točke na meji z Madžarsko. Dodana je izjema za vstop brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se v najkasneje v 8 mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija. Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju. Spremembe so tudi na rdečem seznamu.

Odlok začne veljati 22. maja in velja do vključno 30. maja 2021.

  • Kontrolne točke na cestnih povezavah z Madžarsko se ukinjajo (pred tem so bile že ukinjene z Italijo in Avstrijo).
  • Kontrolne točke ostajajo na zračnih in pomorskih povezavah. Vstop v Slovenijo je na zračnih in pomorskih povezavah dovoljen edino na teh kontrolnih točkah, na ostalih povezavah pa je prestop meje dovoljen vsakomur, pogoj je izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Izjema za prebolevnike z enim odmerkom cepiva

Dodana je izjema za vstop brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se v najkasneje v 8 mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija. Ta cepiva so: Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag, Covishield proizvajalca Serum Institute ofIndia/AstraZeneca, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech in COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm.

Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju. Za cepljene prebolevnike se kot ustrezno dokazilo ob vstopu šteje kombinacija:

–    dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in pozitivnega testa PCR ali

–    dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in potrdila zdravnika o prebolelem Covid-19.

Cepljenje mora biti opravljeno najkasneje osem mesecev po pozitivnem testu PCR oziroma začetku simptomov.

Rdeči seznam držav

Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji (po novem administrativna enota Gradiščanska ni rdeča), Češki (po novem administrativna enota Severovýchod ni rdeča), Italiji (rdeče niso administrativne enote Furlanija – Julijska krajina, Molize in Sardinija) in Norveški (rdeči sta samo administrativni enoti Oslo in Vestfoldog Telemark). Danska in Slovaška sta po novem celotni rdeči. Vstop iz administrativnih enot, ki niso rdeče, je dovoljen brez karantene.

Na seznam tretjih držav je dodana Šrilanka, črtana pa je Albanija.

Vlada podaljšala izvajanje ukrepov po odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka situacija, zaradi katere so bili z odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka. Veljavnost začasnih ukrepov je z odlokom vezana na konec epidemije, vendar ne več kot tri mesece. Vlada mesečno preverja okoliščine, zaradi katerih so začasni ukrepi sprejeti, in njihovo upravičenost. Ukrepi ostajajo v veljavi.

Z odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi: vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se zainteresirani predhodno naročijo, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Vlada sprejela odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih

Z odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

S tem odlokom se do 30. maja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

–    Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

–    Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.