Search
Close this search box.

Terensko cepljenje v Slovenj Gradcu uspešno izvedeno

Dne 20. in 28. julija 2021 so mobilne ekipe Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v dogovoru z vaškimi skupnostmi izvedle cepljenja na terenu, ki se ga je udeležilo precejšnje število krajank in krajanov ožjih lokalnih skupnosti MOSG. Na tak način so omogočili cepljenje vsem, ki so se zanj odločili, pa jim je pot do zdravstvenih centrov ali cepilnih točk tako ali drugače otežena. 20. julija je cepljenje potekalo v Pamečah, Podgorju, Šmiklavžu in razborju ter na Legnu in Selah. 28. julija pa so cepljenja izvedli v Šmartnem, Radušah in Turiški vasi.

Koordinacijski odbor, ki ga je 15. julija sklical podžupan dr. Peter Pungartnik, je predhodno izoblikoval potrebna logistična in strokovna izhodišča za izvedbo terenskih cepljenj, Zdravstveni dom pa je na lokacije napotil usposobljene strokovne ekipe. Občani so se za cepljenje naročili na telefonski številki 070 529 336, saj je bilo potrebno zagotoviti ustrezne količine izbranih cepiv.

Akcija je v celoti uspela, saj se je za cepljenje odločilo veliko število ljudi, zaradi česar se bo v mesecu avgustu in septembru najverjetneje ponovila. Kot so navedli na spletni strani MO Slovenj Gradec bodo tedaj mobilne ekipe napotili tudi v mestne četrti, čeprav ima že sedaj mestno prebivalstvo za cepljenje na voljo bistveno več možnosti, lokacij in terminov.

Za izvedbo akcije se Mestna občina Slovenj Gradec zahvaljuje Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec, predsednikom Vaških skupnosti ter vsem strokovnim delavcem in prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi. Zahvalili pa so se tudi vsem občankam in občanom, ki so se v skrbi za lastno zdravje in zdravje svojih bližnjih odločili za cepljenje v duhu družbene odgovornosti in želje po zajezitvi epidemije bolezni Covid-19.

Vir: MO SG

Dne 20. in 28. julija 2021 so mobilne ekipe Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v dogovoru z vaškimi skupnostmi izvedle cepljenja na terenu, ki se ga je udeležilo precejšnje število krajank in krajanov ožjih lokalnih skupnosti MOSG. Na tak način so omogočili cepljenje vsem, ki so se zanj odločili, pa jim je pot do zdravstvenih centrov ali cepilnih točk tako ali drugače otežena. 20. julija je cepljenje potekalo v Pamečah, Podgorju, Šmiklavžu in razborju ter na Legnu in Selah. 28. julija pa so cepljenja izvedli v Šmartnem, Radušah in Turiški vasi.