Svetniki SDS na Ravnah se sprašujejo o gospodarnosti občine pri prodaji zemljišča

Na zahtevo sedmih svetnikov SDS je bila za danes sklicana izredna seja sveta Občine Ravne na Koroškem. Predlagatelji seje so želeli ustavitev razpisa za prodajo zemljišča za gradnjo blokov in razpravo o gospodarnosti občine pri prodaji zemljišč. A do večje razprave ni prišlo, saj je bila ta točka v nasprotju z željo svetnikov SDS umaknjena.

Svetniki SDS, ki sestavljajo drugo največjo svetniško skupino v 22-članskem ravenskem občinskem svetu, so sklic izredne seje zahtevali zaradi konec marca objavljenega razpisa za prodajo dobrih 3400 kvadratnih metrov velikega in komunalno neurejenega občinskega zemljišča na območju Čečovje vzhod. Razpis še ni zaključen, saj sklep o izbiri še ni bil izdan. Občina ga mora izdati do tega petka.

Je pa že znano, da sta na razpis občine, ki je kupce iskala z javnim zbiranjem ponudb, prispeli dve ponudbi. Družba Prisoje je ponudila 28 evrov za kvadratni meter, družba GIP Lichteneger pa 29,20 evra za kvadratni meter.

Višina ponujene cene je zmotila predlagatelje sklica izredne seje, ki menijo, da bi občina lahko dosegla višjo ceno, če bi se odločila za javno dražbo. V točki, v kateri so sicer šele odločali o dnevnem redu današnje izredne seje, so predstavniki SDS poudarjali pomen gospodarnega ravnanje občine, pogrešali so primerjavo cen zemljišč z drugimi občinami, glede na perečo stanovanjsko problematiko se jim je zdel predolg tudi triletni rok od podpisa prodajne pogodbe do izgradnje stanovanjskega bloka. Omenjali so tudi indice domnevnih protipravnih ravnanj in dogovarjanj med interesenti in občinskimi službami.

Župan Tomaž Rožen je na njihove navedbe med drugim odgovoril, da je občina doslej v 99 odstotkih kupce občinskih zemljišč iskala z javnim zbiranjem ponudb. Glede ponujene cene v aktualnem razpisu pa dejal, da jo je določil trg, in ne župan. Poleg tega je glede na cenitev sodno zaprisežene cenilke vrednost zemljišča še nižja, in sicer 23 evrov po kvadratnem metru, je dejal župan.

Svetniki SDS so se v sklicu seje zavzeli za ponovitev prodajnega postopka, prvotno predlagane sklepe, da naj se razpis za zbiranje ponudb ustavi in razpiše dražba, pa so želeli spremeniti v predloge oz. priporočila županu, da ustavi postopek in gre v dražbo z višjo izklicno ceno od zdaj ponujene.

A do sprememb predlogov sklepov ni prišlo, saj je večina svetnikov že pri glasovanju o dnevnem redu podprla umik te točke z dnevnega reda. Umik je predlagal svetnik Aljaž Verhovnik z županove Liste Rožen, ki je dejal, da predlagani sklepi niso zakoniti, poleg tega je razpis še v teku in ni po njegovih besedah zaznati očitkov in pritožb na potek tega razpisa. “Če kdo meni, da je bila narejena kakšna nepravilnost, naj to prijavi organom pregona,” je dejal Verhovnik.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije