Search
Close this search box.

STO z destinacijami o novi organiziranosti slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija (STO) je letos pristopila k ukrepu nadgradnje organiziranosti slovenskega turizma, ki ga narekuje aktualna turistična strategija. Ta med drugim uvaja pojme vodilnih, perspektivnih in regijskih destinacijskih upravljalskih organizacij in obeta spremembe pri financiranju aktivnosti.

Na STO so proces nadgradnje modela organiziranosti zastavili v sodelovanju z destinacijami, najprej prek ankete in poglobljenih osebnih razgovorov. V minulih dveh tednih so izvedli še delavnice v vsaki od štirih makroregij, na katerih sta med drugim ključne usmeritve turistične strategije predstavili direktorica direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu Dubravka Kalin ter direktorica STO Maja Pak. Delavnic se je udeležilo več kot 90 predstavnikov turističnih destinacij, občin in razvojnih agencij, so na STO zapisali na spletni strani.

Rezultati ankete in razprava kažejo močno podporo tesnejšemu povezovanju tako znotraj posamičnih destinacij kot med destinacijami, so na STO povzeli ključne vsebinske poudarke. Prvi izsledki nakazujejo od 11 do 14 možnih širših destinacijskih organizacij, pri čemer pa bodo za kakovostno vzpostavitev regijskih povezav potrebni čas in številne aktivnosti.

Kot dober primer STO sicer izpostavlja Skupnost Julijske Alpe, ki združuje 12 občin in šest destinacijskih organizacij. Skupnost je nastala kot rezultat povezovanja zainteresiranih organizacij, ki so v združevanju videle priložnost za lažje umeščanje v evropskem alpskem prostoru.

Prejšnja turistična strategija je opredelila štiri geografske makro destinacije in uvedla koncept vodilnih destinacij. Teh je trenutno 35, po obsegu, dejavnosti in organiziranosti pa so si med seboj zelo različne.

Aktualna strategija predvideva nadgraditev omenjenega modela destinacijske organiziranosti. Na STO poudarjajo, da model vodilnih destinacij ohranja in jasneje opredeljuje pogoje, ki jih morajo te destinacije izpolnjevati, v skladu z novo strategijo pa vpeljuje perspektivne destinacije ter spodbuja regijsko povezovanje. Ključni elementi za pozicioniranje destinacijske organizacije morajo biti program in vsebina dela ter zadostna finančna sredstva za izpolnjevanje programa, so navedli.

Potrebno je tudi jasno definirati kriterije za vse tri kategorije destinacij. Na podlagi definiranih kriterijev bosta STO in gospodarsko ministrstvo vzpostavila register destinacijskih organizacij – uradni seznam, ki bo služil kot formalna osnova za razpise v skladu s smernicami strategije. Vzpostavitev registra se načrtuje do konca leta 2024, nova politika razpisov pa od 2025 dalje, so še navedli.

STO in gospodarsko ministrstvo bosta sicer, kot so zagotovili, podpirala destinacijske organizacije na vseh ravneh skozi različne promocijske in razvojne aktivnosti. “Na vseh nas je, da nadgradimo obstoječi sistem tako, da bo deloval v dobro slovenskega turizma in služil kot dinamično in prilagodljivo orodje za uresničevanje vizije in ciljev strategije in za uspešno naslavljanje izzivov, s katerimi se sooča turizem,” so navedli na STO. Njihov cilj je politiko “uresničevati preudarno, skupaj z deležniki in s pozorno preučitvijo podanih predlogov”.

Dogodki

Slovenska turistična organizacija (STO) je letos pristopila k ukrepu nadgradnje organiziranosti slovenskega turizma, ki ga narekuje aktualna turistična strategija. Ta med drugim uvaja pojme vodilnih, perspektivnih in regijskih destinacijskih upravljalskih organizacij in obeta spremembe pri financiranju aktivnosti.