Štipendije za deficitarne poklice: Dijaki bodo prejeli po 100 evrov mesečno

Štipendijo za poklice, ki jih primanjkuje na trgu dela, bodo lahko pridobili dijaki, ki bodo v prihodnjem šolskem letu prvič obiskovali 1. letnik

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na svoji spletni strani in na portalu eUprava objavil nov razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2019/2020. Nabor deficitarnih poklicev ostaja isti kot za šolsko leto 2018/2019. Sklad bo podelil 1000 štipendij po 100 evrov mesečno.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 20. septembra. Dijaki, ki štipendijo za deficitarne poklice že prejemajo, morajo vlogo za podaljšanje, ki bo 20. junija objavljena na spletni strani sklada, oddati do 31. avgusta.

Namen omenjenih štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Za deficitarne poklice 100 evrov mesečne štipendije

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2019/2020 lahko pridobili dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za naslednje poklice ter pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene: kamnosek. mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar in steklar. Štipendijo je možno pridobiti tudi za dvojezični izobraževalni programi: ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku ter mehatronik operater (DV), strojni tehnik (DV) in kemijski tehnik (DV), ki se izvajajo v madžarskem jeziku.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno ali Zoisovo štipendijo. V zadnjem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Pri tem naj omenimo, da prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine, v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Sredstva za letošnji razpis so, v višini 3.600.000,00 EUR, zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

 

 

 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije