Srčna dejanja, ki izboljšujejo kakovost življenja najbolj ranljivih

Pred kratkim je slovenska vlada potrdila predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o dodatnih sredstvih za institucionalno varstvo za tri centre za usposabljanje, delo in varstvo (Dobrna, Radovljica in Črna na Koroškem) in s tem pomagala pri vključevanjem najbolj ranljivih skupin.

S tem dejanjem so namreč izenačili primanjkljaj in pomagali številnim zapostavljenim osebam, ki potrebujejo celodnevno oskrbo. Kadrovske obremenitve v času epidemije so bile v zadnjih dveh letih tako izrazite, da je pomankanje zdravstvenega kadra resno otežilo izvajanje personaliziranih obravnav v tovrstnih zavodih. Uporabniki po odločitvi vlade ostajajo vključeni v ustrezno zdravstveno oskrbo, kar je za njihovo kvaliteto življenja in vključenost v skupnost ključnega pomena. Tako zavodi kot njihovi oskrbovanci so nad kadrovsko okrepitvijo navdušeni in se javno zahvalili ministrstvu.

Ker je stalno izboljševanje socialnega varstva v smeri pravičnejšega in preglednejšega sistema ena izmed prioritet MDDSZ-ja, z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem trdno delajo na tem področju.

Pred kratkim so v znak spodbude že petindvajseto leto zapored podelili nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021. Podelili so nagrado za življenjsko delo, ki jo je prejela mag. Darija Kuzmanič Korva iz Skupnosti CSD Slovenije, nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo (prejemnik Matjaž Juhart) ter več priznanj za dosežke na različnih področjih dela rejništva in socialnega varstva.

Minister Janez Cigler Kralj je ob tej priložnosti spomnil, da je ”naloga države ustvariti pogoje in možnosti, da posamezniku in družinam pomaga takrat, ko se jim v življenju zalomi ter za rešitev nastalih stisk in težav ponudi učinkovito mrežo denarnih pomoči, storitev in programov socialnega varstva”. Svet je poln srčnosti in december je primeren mesec, da se različne organizacije aktivirajo in spodbujajo tovrstna dejanja. Lepo je, da srčna dejanja izpolnjuje tudi država.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije