Search
Close this search box.

V okviru javno razgrnjene dokumentacije za cesto Otiški Vrh-Holmec 13 pripomb

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru javne razgrnitve gradiva za načrtovani 17-kilometrski odsek ceste na tretji razvojni osi od Otiškega Vrha do meje z Avstrijo pri Holmcu prejelo 13 pripomb. Po proučitvi prispelih pripomb bodo pripravljena pisna stališča, predvidoma v roku 60 dni, so na ministrstvu pojasnili za STA.

Gradivo, ki je zajemalo študijo variant, predinvesticijsko zasnovo in okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za cesto Otiški Vrh-Holmec, je bilo javno razgrnjeno od 24. februarja do 26. marca letos. V tem času sta bili tudi dve javni obravnavi, in sicer na Prevaljah in Ravnah na Koroškem.

Na obeh so občani podali le peščico mnenj in razmišljanj, kar je, kot je takrat povedal tudi prevaljski župan Matic Tasič, bilo tudi pričakovano, saj se je vse pripravljalo in usklajevalo zelo dolgo. Izpostavil je tudi, da je predvidena različica hitre ceste s predorom severno od mesta za občino Prevalje kot celoto optimalna.

Podobno je bilo na Ravnah. Kot je na zadnji novinarski konferenci povedal župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, so se na javni obravnavi na Ravnah pripombe v glavnem nanašale na ukrepe za omilitev hrupa, predvidene razlaščence pa je večinoma zanimalo, pod kakšnimi pogoji se bodo lahko preselili. Zato župan Rožen ne pričakuje, da bi podane pripombe pomenile počasnejše sprejemanje državnega prostorskega načrta.

Predvidena prihodnja državna cesta se na odseku od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem načrtuje kot nova štiripasovna cesta s projektno hitrostjo 100 kilometrov na uro, na odseku od Raven na Koroškem do priključka Prevalje je načrtovana kot nova dvopasovna cesta s projektno hitrostjo 90 kilometrov na uro, od priključka Prevalje do mejnega prehoda Holmec pa je načrtovana rekonstrukcija obstoječe glavne ceste s predvideno projektno hitrostjo 70 kilometrov na uro.

Na načrtovani cesti sta predvidena dva predora, predor Selovec v smeri od Otiškega Vrha proti Ravnam in predor Stražišče severno od Prevalj.

Snovalci gradiva predlagajo, da se za prvi in drugi odsek od Otiškega Vrha do priključka Prevalje v nadaljevanju izdela državni prostorski načrt, medtem ko za predlagano rekonstrukcijo ceste na odseku od priključka Prevalje do mejnega prehoda Holmec sprejem državnega prostorskega načrta ni potreben.

Sprejem državnega prostorskega načrta na vladi je predviden v drugi polovici leta 2023. Še preden bo sprejet, pa bodo snovalci s predlogom državnega prostorskega načrta spet pripravili javno obravnavo v lokalnem okolju.