Spraševati o načrtovanju družine na razgovoru za službo je diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo kandidatke za ravnateljico srednje šole. V izbirnem postopku za novega ravnatelja so jo vprašali, ali načrtuje še kakšnega otroka. To je prepovedano na podlagi zakona o delovnih razmerjih, Zagovornik pa je ugotovil, da takšno vprašanje po zakonu o varstvu pred diskriminacijo predstavlja tudi diskriminacijo.

Inšpektorat za šolstvo je zagovornika obvestil, da je v inšpekcijskem nadzoru postopka izbire ravnatelja neke srednje šole zaznal morebitno diskriminatornost sveta šole, ki je novega ravnatelja izbiral. Inšpektorat je ugotovil, da je svet šole v izbirnem postopku eni izmed kandidatk postavil vprašanje, ali načrtuje še kakšnega otroka. Za ravnatelja je bil izbran drug kandidat.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil, da je svet šole kandidatki za ravnateljico res postavil vprašanje o načrtovanju otrok. Predstavniki šole so s tem vprašanjem posegli v pravico kandidatke, da v zaposlitvenem postopku ne prejme vprašanj, ki zadevajo njeno osebno okoliščino starševstva.

Prepoved postavljanja tovrstnih vprašanja je sicer izrecno zapisana v 28. členu zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da delodajalec od kandidata ne sme zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine in drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Zagovornik v postopku sicer ni ugotavljal, ali je bil drugi kandidat izbran zaradi starševstva neizbrane kandidatke, ki je edina prejela vprašanje o načrtovanju otrok. Pomembno je samo to, da je vprašanje o načrtovanju družine in otrok prepovedano postaviti, saj je neizbežno povezano z osebnimi okoliščinami kandidata oziroma kandidatke za zaposlitev.

Zagovornik je zato ugotovil diskriminacijo na področju dela in zaposlovanja, in sicer na podlagi osebne okoliščine starševstva oziroma materinstva.

To je le kratek povzetek primera, celotna odločba je dostopna na spletni strani zagovornika: https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Zagovornik je sicer za okrepitev zavedanja o diskriminaciji na podlagi nosečnosti in starševstva v zaposlitvenih postopkih in na delovnem mestu izdal informativno zgibanko Recimo ne diskriminaciji nosečnic in staršev na delovnem mestu. V elektronski obliki je dostopna na naslovu https://www.zagovornik.si/osvescanje/.

Besedilo: Zagovornik načela enakosti

Dogodki