Spet v šolo: Za naložbe v vrtce in šole letos 47,5 milijona evrov proračunskih sredstev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi razpisa za sofinanciranje investicij v proračunskem obdobju 2021 - 2024 namenilo dobrih 61 milijonov evrov za izbranih 126 projektov, od tega 55 v vrtce in 71 v osnovno šolstvo. Letos je za naložbe v vrtce namenjenih 17,6 milijona evrov, za osnovno šolstvo pa 29,9 milijona evrov.

Kot so za STA sporočili z ministrstva, je država lani sofinancirala deset investicijskih projektov v vrtce in 13 projektov v osnovnem šolstvu skupni vrednosti 13,8 milijona evrov.

V tem letu se sofinanciranje začne (ali se je že začelo) 26 projektom v vrtce, od teh se jih 16 tudi zaključi, ostalim se sofinanciranje nadaljuje v leto 2023.

Na področju osnovnega šolstva je ministrstvo v lanskem letu sofinanciralo 13 projektov, od teh jih je sedem končanih. Preostalim šestim projektom se sofinanciranje zaključuje letos. V letošnje leto pa je padel začetek sofinanciranja novim 43 projektom v šolah, so pojasnili na ministrstvu. Dodali so, da se bo v prihodnjem letu sofinanciranje začelo 15 projektom.

Med drugim bodo šla sredstva za gradnjo nove Osnovne šole (OŠ) Loka Črnomelj, za kar je letos rezerviranih 2,5 milijona evrov.

Prav tako se kmalu obeta začetek novogradnje podružnične OŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v občini Šentjur. Po podatkih ministrstva je v izdelavi projektna dokumentacija, gradnjo naj bi zaključili leta 2024.

Za dva projekta v šolstvu narodnostnih manjših je zagotovljen dodaten milijon evrov, in sicer za projekt novogradnje OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper. Izdelani so projekti ter opravljena revizija projekta, na podlagi katere poteka usklajevanje projektne dokumentacije. Koprska občina načrtuje objavo javnega natečaja za izbiro izvajalca gradnje v septembru, so navedli na ministrstvu. Zaključek gradnje je predviden v letu 2024, zaključek sofinanciranja iz državnega proračuna pa v letu 2025.

Ob omenjenih naložbah je letos steklo nekaj večjih investicij v srednje šolstvo. V Slovenj Gradcu se je denimo zaključila 15,5 milijona evrov vredna druga faza gradnje tamkajšnjega šolskega centra. H koncu gre tudi dobra tri milijona evrov vredna gradnja novih prostorov Centra biotehnike in turizma na novomeški šoli Grm, ki so bili uničeni v požaru.

Letos se nadaljuje tudi financiranje projekta prenove ljubljanske gimnazije Šentvid, ki jo je vlada kot novogradnjo nedavno uvrstila v načrt razvojnih programov 2022 – 2025. Po navedbah vlade je nujna zaradi konstrukcije in potresno nevarnih šolskih objektov, v katerih se danes izvaja pouk. Graditi bodo začeli leta 2025, končali pa leta 2027. Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj manj kot 15 milijonov evrov.

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo se sicer premika v leto 2023, predvsem zaradi usklajevanja postopkov z Mestno občino Ljubljana glede logistike izvedbe investicije in solastništva na vseh obstoječih objektih, so navedli na ministrstvu.

Po letošnji pripravi projektne dokumentacije se bo lahko začela težko pričakovana temeljita prenova Srednje šole Jesenice v vrednosti 15,4 milijona evrov. Investicija se bo izvajala fazno do leta 2026.

Eden večjih projektov je tudi novogradnja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (Križanke). Vrednost investicije znaša dobrih 22,2 milijona evrov. Trenutno je v teku izdelava natečajne naloge za izvedbo obveznega arhitekturnega natečaja, za izbor optimalne rešitve novogradnje šole s telovadnico in ureditvijo zunanjih športnih in šolskih površin. Objava natečaja bo možna po izdelavi novega občinskega prostorskega načrta. Zaključek gradnje je predviden v letu 2026.

Dogodki