Search
Close this search box.

Slovenjgraški svetniki podprli pobudo za znižanje sejnin

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so danes z večino glasov podprli pobudo svetnika Borisa Raja, da gredo v znižanje sejnin za udeležbo na sejah mestnega sveta in da podrobnosti določijo v pravilniku. Potrdili so tudi prvi letošnji rebalans proračuna, širša razprava o dodatnih rešitvah za nastajajoči bazenski kompleks pa naj bi stekla julija.

Sejnine, ki jih za udeležbe na sejah mestnega sveta prejemajo svetniki Mestne občine Slovenj Gradec, so med najvišjimi v Sloveniji med mestnimi občinami. Slovenjgraški mestni svetnik za udeležbo na seji prejme 304,65 evra bruto, na leto pa lahko glede na zakonsko določene omejitve posamezni svetnik prejme tovrstnih prejemkov skupno največ do višine 7,5 odstotka bruto plače župana občine.

To pomeni, da so nekateri mestni svetniki, ki sodelujejo tudi na sejah odborov in komisij, za kar prav tako prejmejo plačilo, najvišjo letno višino lahko dosegli denimo že septembra. Prav zato so danes nekateri mestni svetniki pobudo za znižanje sejnin pospremili z vprašanji, ali bi predlagano znižanje za 22 odstotkov sploh imelo kakšen finančni učinek ali pa gre morebiti samo za populizem.

A je svetnik Raj, ki je znižanje predlagal kot gesto mestnih svetnikov v okoliščinah epidemije novega koronavirusa, očitke o populizmu zavrnil. Pojasnil je, da se morajo najprej odločiti, ali bi šli v znižanje, v nadaljevanju pa bodo občinske strokovne službe oblikovale spremembe pravilnika, kjer lahko določijo tudi, da najvišjo višino spustijo na manj kot 7,5 odstotka bruto plače župana.

Medtem pa je predloge sprememb pravilnika, ki to ureja, že dlje časa pripravljala tudi občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in kot je povedala njena predsednica Martina Šisernik, sicer slovenjgraška podžupanja, se lahko pripravi osnutek pravilnika in gre v obravnavo. Po besedah župana Tilna Kluglerja bi to lahko bilo na julijski seji mestnega sveta, tudi sam pa se strinja, da je pravilnik zrel za spremembe, pobudo za znižanje sejnin pa tudi sam podpira.

Slovenjgraška mestna občina je sicer v primerjavi z drugimi mestnimi občina po številu prebivalcev najmanjša mestna občina v Sloveniji. Nekoliko več prebivalcev ima Mestna občina Murska Sobota, tam mestni svetnik za udeležbo na seji mestnega sveta prejme 228,15 evra bruto. Ptujski mestni svetnik pa prejme 152,33 evra bruto, so za STA pojasnili v omenjenih občinah.

Sicer pa so slovenjgraški svetniki danes potrdili tudi osnutek prvega letošnjega rebalansa proračuna občine, v katerem se v primerjavi z obstoječim proračunom zvišujejo prihodki za 2,7 odstotka in odhodki za 4,7 odstotka, in sicer slednji na rekordnih 28,9 milijona evrov.

Med drugim občina po zvišanju povprečnine letos iz tega naslova prejme dobrih 600.000 evrov več, kot je načrtovala v prvotnem proračunu. Del odhodkov se znižuje zaradi odpovedi nekaterih večjih prireditev v občini zaradi epidemije, med novimi odhodki pa sta sofinanciranje izgradnje krožišča v Šmartnem (196.000 evrov) in nakup dodatnega zemljišča med nastajajočim bazenskim kompleksom in Mercatorjem (280.000 evrov).

Niso pa svetniki danes razpravljali o projektu gradnje bazenskega kompleksa, kot je sprva predlagal del svetnikov, ki želijo razpravo o možnosti gradnje skakalnice ob bazenu, ki v naložbi, ki je že v teku, zdaj ni predvidena.

Kot je v zvezi s tem pojasnil župan, je namreč občina po uspešnem dogovoru o nakupu dodatnega zemljišča v velikosti dobrih 3800 kvadratnih metrov že naročila izdelavo idejne zasnove adrenalinskega parka z bazenom s skakalnico. Več o idejni zasnovi in kako se bo ta povezovala s kompleksom, ki že nastaja, bo znano julija, nato bodo o tem na seji razpravljali svetniki.

Dogodki