Slovenjgraški občini se v letu 2021 obeta rekordno visok proračun

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na sredini seji potrdili osnutek občinskega proračuna za prihodnje leto. Ta tudi zaradi velikih projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, predvideva za 31,5 milijona evrov odhodkov, kar je največ doslej. Proračun je razvojno in investicijsko naravnan, je ocenil župan Tilen Klugler.

Slovenjgraški mestni svetniki so osnutek proračuna za prihodnje leto potrdili brez nasprotovanj, čeprav, kot je ob predstavitvi dejal župan, usklajevanje želja in potreb z možnostmi proračuna ni bilo enostavno.

Pred začetkom usklajevanj je bilo kar za skoraj devet milijonov evrov več želja in zahtev od možnosti proračuna. So pa v osnutku proračunu zdaj po županovih besedah zadržali raven financiranja potreb v vaških in četrtnih skupnostih.

Osnutek proračuna edine koroške mestne občine za prihodnje leto predvideva za 28,1 milijona evrov prihodkov in, kot omenjeno, 31,5 milijona evrov odhodkov. K višini proračuna je precej prispevalo financiranje večjih naložb, sofinanciranih z evropskimi in tudi državnimi sredstvi, ki so nekatere že v teku, druge se prihodnje leto začenjajo.

Med te spadajo gradnja bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov, dodatne kolesarske poti, naložba v ultrafiltracijo vode, širitev podjetniške cone v Pamečah in prenova ulic okoli Glavnega trga. Skupaj bo za te naložbe prihodnje leto namenjenih okoli osem milijonov evrov, od tega 6,1 milijona evrov sredstev EU in države, lastni delež občine pa bo prihodnje leto znašal 1,8 milijona evrov.

Za omenjenih pet naložb bo v obdobju 2019-2022 namenjenih 19 milijonov evrov, od tega delež v višini 5,5 milijona evrov predstavlja obremenitev za občinski proračun, je v predstavitvi dejal vodja občinskega oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister.

Na odhodkovni strani je sicer to drugi najvišji proračun v zgodovini občine, če pa se izloči vpliv regionalnih projektov, katerih financiranje je v letih 2009 in 2010 potekalo prek slovenjgraškega proračuna, pa je to najvišji proračun občine doslej, je izpostavil Sagmeister. Po njegovi oceni bo prihodnje leto tudi realizacija proračuna blizu zdaj predvidenim zneskom.

Primanjkljaj bo glede na osnutek proračuna znašal okoli 3,4 milijona evrov, pokrili ga bodo z zadolževanjem, deloma pa tudi iz letos neporabljenih sredstev.

Za naložbe bodo v slovenjgraški občini prihodnje leto po zdajšnjih predvidevanjih namenili kar 56 odstotkov proračuna, kar je najvišji delež doslej. Poleg že omenjenih med največje predvidene naložbe spadajo še dokončanje gradnje bloka neprofitnih stanovanj, nakupi zemljišč, začetek del za prizidek k Tretji osnovni šoli, prav tako načrtujejo prizidek k zdravstvenemu domu, h gradnji katerega bodo pristopili le, če bo pristojno ministrstvo razpisalo sredstva za sofinanciranje in če bodo na tem razpisu uspešni.

Skupaj z zasebnim partnerjem se bodo v Slovenj Gradcu po načrtih lotili tudi energetske sanacije treh objektov, kar bo omogočilo obnovo športne dvorane, zdravstvenega doma in enega objekta, ki ga zdaj še uporablja slovenjgraški šolski center.

Vrednost naložb na prebivalca občine v zadnjih letih narašča, prihodnje leto bo s predvidenimi 1058 evri na prebivalca letno znesek najvišji doslej. To pa je tudi višina, ki slovenjgraško občino uvršča v vrh slovenskih občin, je povedal Sagmeister.

Mestni svetniki so v sredo potrdili tudi osnutek tretjega rebalansa letošnjega proračuna, s katerim so na občini uskladili proračunske številke s stanjem na terenu. Rebalans je prinesel nižji končni proračun občine za letos, med drugim je razlog ta, da nekaterih večjih investicij niso še niti začeli oz. se njihova dinamika nekoliko spreminja. Predlog rebalansa bodo svetniki potrjevali na seji, predvideni za 21. december.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije