Search
Close this search box.

Slovenjgraška občina z rekordnim proračunom, skoraj polovica za investicije (VIDEO)

Na 10. redni seji Občinskega sveta so slovenjgraški svetniki in svetnice sprejeli rebalans letošnjega proračuna, obravnavali in potrdili pa so tudi osnutek proračuna za leto 2020, ki bo rekorden, saj namreč predvideva za dobrih 27 milijonov evrov odhodkov in 26 milijonov evrov prihodkov. Približno polovico denarja bodo namenili za naložbe.

Vsebino proračuna je na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavil vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve MO Slovenj Gradec, Darko Sagmeister. Kot je dejal bo načrtovan proračun za leto 2020 najvišji v zgodovini MO Slovenj Gradec, z njim za skoraj 5 milijonov presegajo do zdaj najvišje zneske, kar je posledica večjih investicij.

VIDEO: Darko Sagmeister, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve MO Slovenj Gradec, o proračunu za leto 2020.

[aiovg_video id=111093]

Predvideni prihodki za leto 2020 znašajo 26.215.000 evrov, odhodki pa 27.156.000 evrov.

Sagmeister je izpostavil tudi nekaj težav pri oblikovanju proračuna, predvsem to, da so odhodki precej višji kot prihodki, in sicer za toliko, da ni možno vsega pokriti, ali z zadolževanjem ali z neporabljenimi sredstvi za naložbe, ki bodo sofinancirane s strani EU, je namreč potrebno zagotoviti tudi občinska sredstva, pri tem pa se odpovedati drugim, manjšim investicijam.

Zaradi investicij, ki jih sofinancira država in EU skladi, in sicer gradnja bazena, park urbanih športov gradnja kolesarskih stez, čistilne naprave – ultrafiltracije, širitev podjetniške cone Pameče 3 … bo občina prihodnje leto iz proračuna predvidoma namenila 1.267.000 evrov. Pri tem naj še omenimo, da v letu 2021 načrtujejo še ureditev mestnega jedra. Zaradi napovedanih investicij in višine proračuna se bo občina zadolžila, in sicer za približno milijon evrov glavnice, tako bo dolg občine konec leta 2020 znašal 6.473.191 evra.

V treh letih, od leta 2020 do leta 2022, bo občina za investicije (bazen, kolesarske steze, ultrafiltracija, podjetniška cona Pameče 3 in ureditev mestnega jedra) porabila 17.411.966,26 evra kar bo sofinancirano s strani EU in države ter EKO sklada v višini 12.957.708,11 evra, razliko 4.454.258,13 evra pa mora zagotoviti občina. Blok z neprofitnimi stanovanji pa se financira iz drugih virov (namenskih sredstev, najemnin …), zanj občini ni treba zagotoviti dodatnih sredstev, jih bo financirala s sprotnimi prihodki.  

Dogodki