Slovenjgraška bolnišnica lani po ocenah s pet milijoni evrov primanjkljaja

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je v letu 2022 po zdajšnjih ocenah imela za 58,86 milijona evrov prihodkov, odhodkov pa več in je leto sklenila s 4,98 milijona evri primanjkljaja, so podatki, s katerimi se je na današnji seji seznanil svet zavoda. Med razlogi za primanjkljaj je podcenjenost nekaterih programov, pojasnjuje vodstvo bolnišnice.

Med podcenjenimi programi je direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre omenil operacijo prekomerne debelosti, ki jo poleg slovenjgraške bolnišnice po njegovih besedah izvaja samo še Univerzitetni klinični center Ljubljana. A ta dobi za isto storitev 20 odstotkov več, je ponazoril Lavre.

Medtem je sicer slovenjgraška bolnišnica dosegla nekoliko višje vrednotenje te storitve, a se to še vedno ne ujema z izračuni bolnišnice. “Vemo, da gre za okoli 180 operacij na leto in da s tem bistveno prispevamo k temu, da se pri teh bolnikih zmanjša tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni in prezgodnje smrti,” je med drugim opisal Lavre.

Med podcenjene programe oz. storitve sodijo tudi ambulantne storitve, Lavre pa je omenil tudi ultrazvoke skeletno-mišičnega sistema, ki jih v bolnišnici še izvajajo za redni program za zdravstveno zavarovalnico, medtem ko koncesionarji po njegovih besedah to v glavnem izvajajo kot samoplačniško storitev. “Ta storitev je priznana v ceni 18 evrov za vse, samoplačniška storitev pa ima na spletu ceno od 80 do 120 evrov,” je izpostavil Lavre.

Lanski prihodki bolnišnice so bili po izračunih vodstva za 5,4 odstotka nižji od doseženih v letu 2021 in 4,7 odstotka nižji od načrtovanih. Nižji prihodki so tudi posledica nerealiziranega programa akutne bolnišnične obravnave. Ta realizacija je bila 94-odstotna, je povedal Lavre. Če bi izvedli celotni program, bi bilo prihodkov več za 3,1 milijona evrov. Bolnišnica je lani v prvih treh mesecih namreč izvedla le 60 odstotkov programa, se je pa stanje izboljšalo predvsem v zadnjih mesecih lanskega leta.

Na lansko poslovanje je vplivalo tudi to, da so se povišale cene energentov ter zdravil in zdravstvenega materiala. Je pa medtem bolnišnica v zadnjih mesecih nekoliko znižala dolg do dobaviteljev, ki pa je še vedno okoli šest milijonov evrov. Nekateri so medtem že zagrozili z ustavitvami dobav, a Lavre pravi, da zadeve sproti uspešno dogovarjajo.

Svet zavoda je ob obravnavi ocene lanskega poslovanja pozval vodstvo bolnišnice, naj aktivneje pristopi h pogovorom predvsem z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in skuša pridobiti več za nekatere podcenjene programe, je v izjavi za medije ob robu seje povedal predsednik sveta slovenjgraške bolnišnice Primož Stošicki.

Lanski poslovni rezultat bolnišnice je slabši od finančnega načrta in tudi sanacijskega programa, je še spomnil Stošicki in napovedal, da bo svet zavoda končno letno poročilo za lani obravnaval na naslednji seji, prav tako tudi načrt za letos, se je pa že na današnji seji seznanil z izhodišči za pripravo programa dela in finančnega načrta za letos.

Na tej podlagi so v bolnišnici pripravili oceno poslovanja za letos, ki za zdaj predvideva uravnoteženo poslovanje pri 67 milijonih evrov prihodkov, a so v zvezi s tem člani sveta dali nekatere predloge in pričakujejo prilagoditev načrta.

Glede naložb in novosti pa je Lavre danes napovedal, da bodo predvidoma s 1. aprilom začeli izvajati dodatni program z novo, 1,9 milijona evrov vredno gama kamero, kar bo po njegovih besedah velika pridobitev tako za stroko kot paciente, saj so Korošci te storitve zdaj iskali drugje. Med novostmi v koroški bolnišnici je izpostavil tudi uvajanje elektronskega temperaturnega lista, ki naj bi ga v celotni bolnišnici uporabljali do konca leta.