Search
Close this search box.

Slovenj Gradec v postopke participativnega proračuna in zvišanje cen programov vrtca. Potegujejo se tudi za gradnjo negovalne bolnišnice

V Slovenj Gradcu so v okviru projekta, imenovanega Moj pečat, prvič stekli postopki participativnega proračuna. Da bi z njimi občane čim bolj seznanili in jih pritegnili k sodelovanju, danes začenjajo s posvetovalnimi delavnicami. Rok za oddajo predlogov je 26. april. S 1. aprilom pa se zaradi enormnega dviga cene elektrike draži vrtec.

Za projekte, ki bodo izbrani v podrobno določenih postopkih participativnega proračuna, v slovenjgraški občini namenjajo 200.000 evrov za dveletno obdobje. Za potrebe izvedbe participativnega proračuna so občino razdelili na tri volilne enote, znotraj katerih bo mogoče predlagati in glasovati za projekte v skupni vrednosti do 64.000 evrov.

Občani bodo lahko do 26. aprila predlagali projekte na teme prostega časa in zdravega življenjskega sloga ter digitalizacije. Predlogi glede vlaganj v cestno ali komunalno infrastrukturo ne bodo upoštevani, je pa denimo možen predlog obnove kakšnega igrišča. Vsak predlagani projekt pa je lahko v vrednosti med 5000 in 20.000 evri (z DDV).

Projekte lahko predlagajo občani s stalnim bivališčem v občini, ki so na dan oddaje pobude stari najmanj 15 let. O predlogih, ki bodo prestali tudi sito postavljenih meril, pa bodo lahko glasovali 2. junija na predčasnem in 5. junija na rednem glasovanju prav tako vsi občani, starejši od 15 let. “Starostno mejo smo spustili, zato da pritegnemo tudi mlado generacijo,” je na današnji novinarski konferenci povedal vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve na občini Darko Sagmeister.

Vodstvo občine je danes predstavilo tudi odločitve na sredini seji mestnega sveta. Ta je med drugim potrdil višje cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec. Glavni razlog za višje cene je več kot 450-odstotna podražitev električne energije glede na predhodno pogodbo, je pojasnil župan Tilen Klugler in dodal, da je oz. bo zaradi tega oteženo poslovanje vseh drugih zavodov in tudi občine.

V vrtcu so tako izračunali novo ceno programov, a predlagano zvišanje bo v večjem delu kril občinski proračun, in sicer dodatno v višini nekaj manj kot 150.000 evrov na mesec. Za starše v vrtec vključenih otrok pa bodo cene višje za od okoli dva do okoli 13 evrov na mesec za posameznega otroka. Največ plačnikov je v petem plačnem razredu, kjer se cena za enega otroka viša za okoli šest evrov na mesec, je povedal župan.

Glede ostalih javnih zavodov, predvsem upravljavcev športnih objektov in javne razsvetljave, ter za šole in druge, pa trenutno še potekajo analize, kaj tolikšna podražitev elektrike pomeni za njihovo poslovanje. “Manjše zneske bo lahko krila občina, sicer pa bomo iskali tudi druge možnosti,” je napovedal župan.

Podražitve in zastoji pri dobavi materialov vplivajo tudi na izvajanje vseh večjih naložb v občini, zaradi česar se lahko tudi zamaknejo zaključki kakšnih naložb, je med drugim opozoril župan. Trenutno poteka obnova ulic okoli mestnega središča v okviru projekta trajnostne mobilnosti, pospešeno se ureja nova poslovna cona v Pamečah, v teku je projekt ultrafiltracije vode, do poletja si želijo dokončanja novega bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov.

Občina je pristopila k pripravi idejne zasnove za novo garažno hišo, eno od dveh predvidenih v središču mesta, drugo načrtuje bolnišnica. Župan je danes razkril še, da se Slovenj Gradec z razpoložljivim občinskim zemljiščem na Štibuhu poteguje tudi za gradnjo negovalne bolnišnice, ki jo bo po navedbah občine eno v Sloveniji zgradila država.

V teku je tudi več projektov na cestnem področju, še vedno pa ni v prostor umeščena slovenjgraška južna obvoznica, ki je predvidena kot navezovalna cesta na tretjo razvojno os. Trasi, ki jo predlaga občina, nasprotuje del kmetov in tudi kmetijski minister Jože Podgoršek, s katerim so se predstavniki občine sestali v sredo.

Dogodki

V Slovenj Gradcu so v okviru projekta, imenovanega Moj pečat, prvič stekli postopki participativnega proračuna. Da bi z njimi občane čim bolj seznanili in jih pritegnili k sodelovanju, danes začenjajo s posvetovalnimi delavnicami. Rok za oddajo predlogov je 26. april. S 1. aprilom pa se zaradi enormnega dviga cene elektrike draži vrtec.