Search
Close this search box.

Skupni poziv Koroške gospodarske zbornice in iniciative HOČ´MO CESTO Svetu Koroške regije

Ob zadnjih novicah, da se časovnica izgradnje 3. razvojne osi zopet zamika, kar posledično pomeni tudi zamik realizacije pomembnega projekta za našo regijo, so v iniciativi HOČ`MO CESTO kot tudi v Koroški gospodarski zbornici zelo zaskrbljeni.

Koroško gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano in se vsakodnevno srečuje s problematiko
cestne infrastrukture. Samo iz enega izmed največjih podjetij na Koroškem letno odpelje preko
9.000 tovornih vozil.
Infrastruktura je osnovni pogoj za razvoj naše regije in nadaljnja vlaganja.
Čas izgradnje hitre ceste na Koroško pa je ključnega pomena, saj so od te prometnice odvisne
naložbe za prihodnji razvoj koroškega gospodarstva.


S kritičnimi cestnimi povezavami se vsakodnevno soočajo vsi prebivalci regije, kar
pospešuje odtok zlasti mladih v osrednji, razvitejši, del države in žal tudi preko meje. Dotrajane
in slabo pretočne ceste povečujejo možnosti prometnih nesreč ter zmanjšujejo kvalitetno
mobilnost prebivalstva tako znotraj, kot tudi izven regije.


Zadnje novice o zamikih so prejeli preko medijev. Zato Svetu koroške regije predlagajo, da
v najkrajšem času skliče Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi, v katerem sodelujejo tudi
predstavniki iniciative HOČ`MO CESTO ter gospodarstva.

S takšnim sodelovanjem so v preteklosti že dosegali pomembne premike pri projektu 3. razvojne osi.

Vir: Iniciativa HOČMO CESTO

Dogodki

Ob zadnjih novicah, da se časovnica izgradnje 3. razvojne osi zopet zamika, kar posledično pomeni tudi zamik realizacije pomembnega projekta za našo regijo, so v iniciativi HOČ`MO CESTO kot tudi v Koroški gospodarski zbornici zelo zaskrbljeni.