Search
Close this search box.

Sindikati in vlada podpisali dogovor o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu. Tako sta se odzvala Mojca Erjavec in Jani Prednik

Reprezentativna sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva ter vlada so danes podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač, ki bo po podpisu aneksov k področnima kolektivnima pogodbama okoli 35.000 zaposlenim prinesel višje plače. Najbolj se bodo povišale bolnišničnim medicinskim sestram, in sicer od tri do šest plačnih razredov.

Za pogajalsko skupino vlade sta dogovor parafirala minister za zdravje Janez Poklukar ter minister za delo Janez Cigler Kralj, za pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov pa predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič ter predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.

FOTO: Vlada RS

Predsednici sindikatov sta v izjavi za medije po parafiranju dogovora poudarili, da s tem dela še ni konec. “Danes smo korak bližje k ciljem, ki smo si jih zadali, da pravičneje ovrednotimo delo, ki jih opravljajo zaposleni v zdravstveni negi. Nadaljevali bomo pogajanja, da bomo za druga delovna mesta dosegli pravično plačilo in dostojne delovne pogoje,” je dejala Mencingarjeva.

Ilešič Čujovičeva pa je dogovor označila za prvi korak k zavedanju velikega pomena zaposlenih, “brez katerih bi bila današnja zdravstvena in družbena kriza še nepredstavljivo hujša”. A kot je opozorila, bo temu moral slediti sprejem standardov in normativov, kar od pristojnih pričakujejo do konca leta.

Plačne spremembe se sicer nanašajo na približno 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 ljudi. Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Odstotek povišanja plač bo različen glede na delovna mesta, za največ se bodo povišale plače medicinskih sester v bolnišnični dejavnosti, in sicer od tri do šest plačnih razredov. V socialnem varstvu bo povišanje znašalo štiri plačne razrede, gre predvsem za delovna mesta bolničarjev, medicinskih sester, socialnih oskrbovalk in varuhov. Spremenili so tudi vrednotenje delovnih mest psihologov in logopedov, socialnih delavcev tako v zdravstvu kot socialnem varstvu ter zdravstveno administrativnih sodelavcev, je po parafiranju dogovora povedala Ilešič Čujovičeva.

Višje plače bodo po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ciglerja Kralja dobili tudi zaposleni v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, centrih za socialno delo in pomoči na domu. Zaposlenim, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo, plačo dvigujejo za štiri plačne razrede. En plačni razred sicer pomeni štiri odstotke višjo plačo.

V pogajanjih smo tudi vsaj začeli spreminjanje vrednotenj delovnih mest v plačni skupini J in kot nepogrešljive člene naslovili strežnice, delavce v kuhinji, pralnici, recepciji in vzdrževanju,” je še dodala Ilešič Čujovičeva. Zavezali so se, da pogajanja o vseh odprtih vprašanjih in delovnih mestih nadaljujejo 15. januarja prihodnje leto.

Podpis dogovora in aneksov h kolektivnima pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi v sindikatih pričakujejo do konca tega tedna. Dogovor bo začel veljati s prvim dnem po objavi aneksov v uradnem listu, torej lahko del zaposlenih višji znesek na plačilni listi pričakuje že z novembrsko plačo.

Ilešič Čujovič je vse odločevalce ob tem pozvala, da zagotovijo finančna sredstva za dogovorjene višje plače, saj lahko le na ta način zagotovijo kakovostno javno službo. “Gre za sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki kot javni zavod zakonsko nima predvidenega financiranja primanjkljaja, kar je neustrezno, ter za sredstva iz oskrbnin v socialnem varstvu, kar bi v trenutni situaciji morala zagotoviti država,” je še poudarila.

Obe predsednici sta se Poklukarju zahvalili za angažiranost pri pogajanjih. Kot je izpostavila Mencingarjeva, jim je s svojo stalno prisotnostjo na pogajanjih dal vedeti, da so zaposleni v zdravstveni negi pomemben člen v zdravstvu.

Poklukar pa je izpostavil, da je dogovor le začetek normalizacije kadrovskih razmer v zdravstvu in socialnem varstvu. Po njegovih besedah ne želijo samo preprečiti odhajanj zaposlenih, ampak tudi okrepiti delovna mesta. Opozoril je, da težav s kadri v zdravstvu, ki se poglabljajo leta in leta, ne morejo rešiti preko noči, ne more jih rešiti niti en sam minister, ampak to lahko rešijo le skupaj.

Poleg dviga plač pa dogovor zajema tudi sistemiziranje zaposlenih na nova delovna mesta. Po oceni Ciglerja Kralja bo to pripomoglo k zamejevanju odhodov, zlasti iz delovnih okolij z največjimi obremenitvami. Kot je še dodal, s tem dogovorom vladna stran tudi kaže pripravljenost za reševanje težav, kljub temu “da morda v okviru Ekonomsko-socialnega sveta ne preživljamo najboljših časov”.

Izjemno vesela in ponosna sem, da lahko danes okoli 12.000 zaposlenim v javnih socialno varstvenih zavodih zagotovimo pomemben dvig plač, kar dokazuje njihovo vrednost in pomembnost. Zlasti me veseli, da bodo to občutili tudi zaposleni v teh zavodih na Koroškem, med katerimi je tudi CUDV Črna, ki sem ga že večkrat obiskala,” pa je pred podpisom pogodbe dejala Mojca Erjavec, vodja kabineta ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (trenutno odsotna) in članica občinskega sveta na Ravnah, ki je sicer tudi magistrica evropskih študij z Univerze v Leuvnu v Belgiji.

FOTO: Osebni arhiv

Korona kriza je samo razgalila slabo stanje, ki je nastalo skozi leta. Številni zaposleni v domovih za starejše in drugih socialno varstvenih zavodih so se obračali tudi name in poročali o hudih obremenitvah, ki so bile v luči nizkih plač še toliko bolj težavne,” je dodala.

Plače se bodo za od enega do štirih plačnih razredov povečale na naslednjih delovnih mestih: strežnice, kuharji, perice, natakarji, šivilje, vzdrževalci,  bolničarji ter srednje in diplomirane medicinske sestre, socialni delavci, psihologi, oskrbovalke, strežnice, varuhinje, vozniki oseb s posebnimi potrebami, delovni inštruktorji, animatorji ter strokovni delavci in sodelavci v centrih za socialno delo, je naštela. Sprememba plač stopi v veljavo z naslednjim dnem po objavi aneksov h kolektivni pogodbi v uradnem listu (verjetno z decembrom).

“Današnji slavnostni podpis dogovora o višjih plačah je samo vrh ledene gore naših prizadevanj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,” je poudarila Erjavčeva in opomnila, da so z investicijami in dodatnim financiranjem zagotovili bolj kakovostno življenje starejših občanov.

Zagotovili smo evropske in državne investicije (skupaj več kot 120 milijonov evrov) za prenove domov za starejše občane ter dodatna ležišča in poskrbeli za bolj varno okolje. Vzpostavili smo programe vseživljenjskega učenja in pridobivanja kompetenc za izboljšanje kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju. Uskladili smo pokojnine ter tako popravili krivice iz preteklosti. Uredili smo status družinskega pomočnika. Vzpostavili smo delujoč sistem za kmečke in invalidske pokojnine,” je povezala.

Celostna skrb za starejše in ranljive skupine je med tremi prioritetami, ki smo jih določili ob prevzemu mandata. Konkretne že dosežene rezultate želimo nadaljevati tudi v prihodnje,” je sklenila Korošica Mojca Erjavec.

S podpisom pogodbe je zadovoljen tudi koroški poslanec Jani Prednik, saj je, kot je dejal, vlada upoštevala njegov predlog oziroma poslansko pobudo. Saj po navaja, varuhi v to skupino, ki bo prejela višje plače, na začetku niso bili vključeni. “Redko se zgodi, da vlada upošteva opozicijskega poslanca,” je dejal Prednik, ki se septembra postavil je v bran varuhom negovalcem. Od vlade pa zahteval, da jih pri višanju plač obravnava enako kot medicinske sestre, o čemer smo poročali TUKAJ.

FOTO: Osebni arhiv

STA ob tem še navaja, da še čaka na pojasnila pristojnih ministrstev glede finančnih posledic, ki jih prinašajo dogovorjene spremembe. Po poročanju Dela pa naj bi finančne posledice presegle 40 milijonov evrov na leto.

Vir: STA, Vlada RS, Mojca Erjavec, Jani Prednik

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Sonja
Sonja
2 let nazaj

kaj pa fizioterapevti?

Dogodki

Reprezentativna sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva ter vlada so danes podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač, ki bo po podpisu aneksov k področnima kolektivnima pogodbama okoli 35.000 zaposlenim prinesel višje plače. Najbolj se bodo povišale bolnišničnim medicinskim sestram, in sicer od tri do šest plačnih razredov.