Sij tudi v devetih mesecih z občutno višjimi prihodki in dobičkonosnostjo

Jeklarska skupina Sij je v devetih letošnjih mesecih po nerevidiranih podatkih ustvarila 1,03 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 44,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je ustavil pri 136,9 milijona evrov, kar je skoraj dvakratnik lanske številke.

Lani v tem času je namreč EBITDA dosegel 73,5 milijona evrov.

V tem obdobju je skupina za naložbe namenila 42,6 milijona evrov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani.

Sij tako kljub izzivom, ki jih prinašajo visoke cene energije, še vedno beleži občutno rast poslovanja.

Že v polletju je skupina zabeležila rekordne čiste prihodke od prodaje v višini 730,4 milijona evrov, kar je bilo 62 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem je ustvarila 52,4 milijona evrov čistega dobička, lani v polletju 10 milijonov evrov, EBITDA pa se je več kot podvojil na 99,4 milijona evrov.

V podjetju so takrat zapisali, da so rast cen surovin, energentov in transporta s sprotnim prilagajanjem prodajnih cen in z uvedbo energetskega dodatka v precejšni meri uspešno prenesli na kupce, obenem pa so pojasnili, da so ob izjemno visokih cenah energentov in ob negotovosti na strani kupcev tako kot mnoge druge evropske jeklarske družbe sprejeli odločitev o optimizaciji obsega proizvodnje. Tako so septembra obseg proizvodnje zmanjšali približno za tretjino, v zadnjem četrtletju pa jo bodo za okoli 40 odstotkov.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije