Sodišče ugodilo tožbi glede okoljevarstvenega soglasja za gradnjo hitre ceste

Upravno sodišče je 9. julija ugodilo tožbi, ki jo je v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi-jug v Novem mestu vložila krajevna civilna iniciativa 3ROS-jug. Upravno sodišče je zadeve Agenciji RS za okolje (Arso) vrnilo v vnovični postopek, je konec tedna sporočila iniciativa.

Predstavnica civilne iniciative 3ROS-jug Mateja Jaklič je za STA povedala, da je sodišče zadeve vrnilo v vnovični postopek, ker tožnikom v postopku presoje vplivov na okolje niso priznali udeležbe v postopku.

Po njenem tolmačenju to pomeni, da bo moral Arso v vnovičnem postopku ugotoviti in pojasniti ali je bilo okoličanom trase že v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta omogočeno sodelovanje pri njenem prostorskem umeščanju. To tudi pomeni, da se bo moral postopek vrniti v leto 2010, je ocenila.

Gre sicer za prvo 5,5 kilometrsko etapo južnega kraka ceste tretje razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto-vzhod do Osredka oz. za okoljevarstveno soglasje za gradnjo novomeške vzhodne obvoznice.

Jakličeva je pojasnila, da postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo navedenega cestnega odseka poteka od marca 2018 in da Arso 100 prebivalcem ob njeni trasi, ki so zahtevali vstop v postopek, pravice do udeležbe ni priznal.

Njihovi predstavniki so zato pred upravnim sodiščem lani sprožili upravni spor, to pa je njihovim tožbenim navedbam nato v celoti ugodilo. S sodbo, zoper katero pritožba ni dovoljena, je razsodilo, da se odločanje o zahtevah za vstop v postopek vrne agenciji v ponovni postopek.

Po navedbah iniciative je sicer sodišče ugotovilo, da Arso pri določanju pogojev, ki jih bi moral upoštevati investitor, ni upošteval obvezujočih določb evropskih direktiv in ni upošteval, da so v poročilu o vplivih na okolje za celotno stanovanjsko območje predvideni prekomerni vplivi tudi na tožnike.

Agencija ni presojala, ali bi poseg lahko vplival na zdravje ali premoženje tožnikov, ampak se je opirala na omenjeno “nepopolno in neustrezno izdelano” poročilo ter ni upoštevala, da so za uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline že ugotovili, da je bila sprejeta v nasprotju z direktivami EU.

Ni ugotavljala in pojasnila, ali so podatki o kakovosti zraka v Novem mestu skladni s podatki o njenih meritvah, ali niso že zdaj presežene dovoljene vrednosti, in ni priznala pravice do udeležbe v postopku prebivalcem, na katere bo vplivala dodatna onesnaženost zraka z delci PM10 “v že tako prekomerno onesnaženem Novem mestu in to predvsem pri stavbah, ki bodo neposredno izpostavljene gradbišču” – investitor je sicer, kot navaja iniciativa, te vplive določil šele po javni razgrnitvi dokumentacije.

Sodišče je zato med drugim odločilo, da bo moral Arso v ponovnem postopku ugotoviti in pojasniti, ali je bilo tožnikom v postopku sprejemanja prostorskega načrta omogočeno, da vplivajo na lokacijo umestitve omenjenega odseka v prostor – da te možnosti niso imeli, je sicer po pritožbi civilne iniciative ugotovila že Evropska komisija.

Arso mora tudi pojasniti, kako je pri ugotavljanju vplivov gradnje omenjene hitre ceste upošteval omenjeno evropsko stališče in od Darsa zahtevati predložitev ustrezno izdelane dokumentacije, na podlagi katere bo lahko opravil presojo vplivov na okolje. Tožnikom mora tudi omogočiti, da se izjavijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o okoljevarstvenem soglasju oz. o celotni dokumentaciji, je še navedla civilna iniciativa 3ROS-jug.