Search
Close this search box.

S Partnerstvom za Pohorje do največjega pohodniškega, kolesarskega in smučarskega centra v Sloveniji. Na Kopah bi radi zgradili butično vas

Pred dvema letoma je 19 občin, pet turističnih centrov in šest podpornih institucij sklenilo Partnerstvo za Pohorje, ki želijo združiti turistično ponudbo na celotnem Pohorju in jo predstavljati kot enotno turistično destinacijo. Tako bi nastalo največje pohodniško, kolesarsko in smučarsko središče v Sloveniji.

“V teh dveh letih smo postavili spletno platformo, kar pomeni, da imamo pripravljene temelje blagovne znamke s celostno grafično podobo in spletno stranjo. Delali smo tudi že na infrastrukturi – enotno smo označili kolesarske poti, nadgrajujemo tudi pohodniške poti, lani smo uvedli skupno smučarsko karto,” je za STA povedal Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije (RRA) Podravje – Maribor, ki koordinira partnerstvo.

“To so temelji, na katerih lažje gradimo skupno promocijo, ki je naš glavni cilj v letošnjem in prihodnjem letu. Obenem bomo s partnerji še naprej delali na infrastrukturi in ustvarjali skupne produkte,” je dodal.

Med drugim načrtujejo, da bi na skupni spletni strani ne le predstavljali vso turistično ponudbo na Pohorju, ampak da bodo prek nje možne tudi rezervacije in nakupi. “Verjamem, da bo prva rezervacijska platforma postavljena že letos,” pravi Rozman. Po njegovih ocenah bo ta ključna podpora predvsem za manjše ponudnike, ki sami težje stopajo na trg.

Cilj je, da turisti doživljajo Pohorje kot eno destinacijo, ponudniki pa se povezujejo in tako krepijo ponudbo za lastne obiskovalce. Tako bo po besedah Rozmana nastalo največje pohodniško, kolesarsko in smučarsko središče v Sloveniji. Vključuje namreč 19 občin, ki skupno pokrivajo 1717 kvadratnih kilometrov površine, vključno s turističnimi centri, kot so Rogla, Kope, Ribnica na Pohorju in Mariborsko Pohorje.

Pohorje želijo promovirati kot zeleno oazo, kamor pridejo ljudje po sprostitev v miru ali aktivni oddih v naravi, kar ponazarja geslo Pohorje osvobodi misli. Posledično naj bi Pohorje, doslej znano predvsem po smučanju, postalo zanimivo kot destinacija skozi vse leto, kar je za turizem nujno zaradi vedno bolj negotovih zalog naravnega snega.

Potem ko so izdelali skupni turistični zemljevid in enotne turistične informacijske table ter povsem na novo označili sedem krožnih kolesarskih povezav, pripravljajo idejno zasnovo za povezovalno pot med že obstoječimi kolesarskimi parki na Pohorju ter enotno ostalo urbano opremo.

V. d. direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) Ilona Stermecki, ki je pred nastopom tega položaja sodelovala pri pisanju Strategije razvoja Pohorja, je poudarila, da se ta strategija zelo dobro povezuje z nacionalno turistično strategijo, zato si lahko partnerji obetajo tudi številne finančne vire za uresničevanje v njej začrtanih projektov. Vzporedno tečejo prizadevanja za vzpostavitev regijskega parka Pohorje in postavitev lesnega centra na tem območju.

Turistični ponudniki vidijo prednosti partnerstva predvsem v povezovanju ponudbe za obiskovalce in lažji promociji. Pomembno je, da so bili v teh dveh letih narejeni glavni strateški dokumenti, da vemo, kakšne so naše usmeritve, za katere bomo vsi delali. Najpomembnejša pa je seveda izgradnja osnovne infrastrukture. Ker še zdaleč ni dovolj gostu ponuditi sobo, ključna so doživetja,” pravi upravitelj apartmajskega naselja Pohorje Village Resort Vasja Ilešič.

“Partnerstvo za Pohorje je vsekakor ključ do uspeha na daljši rok,” je dodala Anja Vajde iz RRA Koroška. Med prvimi oprijemljivimi rezultati takšnega sodelovanja je izpostavila organizacijo študijske ture za novinarje, turistične operaterje in agencije, na kateri se je v začetku tega tedna predstavilo več kot 50 ponudnikov Destinacije Pohorje.

V preteklosti so sicer že bili poskusi povezovanja na pohorskem hribovju, a niso zaživeli v praksi. Direktor Lokalne turistične organizacije Rogla-Zreče Domen Vogelsang je povedal, da so si vrsto let prizadevali za enotno označitev pohodnih in kolesarskih poti po celotnem Pohorju, a se je to uresničilo šele zdaj. “Manjše občine imamo omejeno ponudbo in če želimo, da se nam obiskovalci vračajo, jim moramo ponuditi več, tudi izven naših meja. Po drugi strani pa lahko ponudniki na našem koncu zdaj dosežejo tudi obiskovalce od drugod,” je povedal.

V prihodnje si želijo predvsem izboljšanja cestne infrastrukture, ki je ena od najšibkejših točk Pohorja. To se nazorno kaže na Poti med krošnjami na Rogli, ki privablja na tisoče obiskovalcev, a hkrati tudi kolone avtomobilov, saj do tja ni redne avtobusne povezave.

Povezane občine računajo, da bodo s skupnimi močmi uspešnejše na državnih in evropskih razpisih, med drugim tudi za posodobitev žičnic in izgradnjo dodatnih kolesarskih stez. Z boljšo osnovno infrastrukturo bodo zasebni ponudniki pogumneje vlagali v lasten razvoj. Direktor podjetja Vabo Boštjan Paradiž, ki upravlja smučišče na Kopah, med drugim napoveduje gradnjo dodatnih apartmajskih hiš, velnes hotela in garažne hiše. “Radi bi zgradili butično vas, saj se zavedamo, da so gosti vedno bolj zahtevni,” je povedal.

Piše Andreja Seršen Dobaj