Ravne: Omerzel predlaga, da iz proračuna zagotovijo sredstva za pomoč fizičnim in pravnim osebam v času epidemije

Ravenski svetnik Andrej Omerzel je tokrat na župana dr. Tomaža Rožena naslovil pobudo, v kateri predlaga, da Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme nujne ukrepe za omilitev posledic epidemije Covid- 19 v Občini Ravne na Koroškem. Županu in občinskemu svetu predlaga sprejetje dveh sklepov, s katerima bi priskočili na pomoč tako fizičnim kot pravnim osebam.
Občina Ravne na Koroškem

“Slovenijo je zajela močna zdravstvena, gospodarska in socialna kriza. Vlada Republike Slovenije je sprejela številne ukrepe, z namenom zajezitve virusa Covid-19. Med temi ukrepi je tudi prepoved opravljanja določenih dejavnosti, kar je imelo za posledico vpliv na poslovanje številnih gospodarskih dejavnosti. Slabša ekonomska slika in prepoved opravljanja določenih dejavnosti je prizadelo gospodarstvo tudi v naši Občini. Veliko naših občank in občanov je izgubilo službe oz. utrpelo zmanjšanje prihodkov iz naslova zaposlitve,” je v pobudi, naslovljeni na župana, zapisal Omerzel.

“Občanke in občani so nam izrekli zaupanje na lokalnih volitvah leta 2018. Sedaj je na nas, da to zaupanje v času krize tudi upravičimo. Vsled zgoraj napisanega, predlagam županu dr. Tomažu Roženu, da na decembrsko sejo Sveta Občine Ravne na Koroškem, v razpravo in sprejem uvrsti Sklep o izredni pomoči za omilitev posledice epidemije Covid-19 v Občini ravne na Koroškem za fizične osebe in Sklep o izredni pomoči za omilitev posledice epidemije Covid-19 v Občini ravne na Koroškem za pravne osebe,” predlaga Omerzel.

Ravenski svetnik predlaga vzpostavitev sklada za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid- 19 za občanke in občane v višini 150.000,00 EUR in vzpostavitev sklada za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid- 19 za pravne osebe s sedežem v Občini Ravne na Koroškem v višini 100.000,00 EUR. 

“Sredstva v višini 250.000,00 evrov se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev iz Proračuna občine Ravne na Koroškem oz. z dodatno kratkoročno zadolžitvijo Občine Ravne na Koroškem. Vlada Republike Slovenije je za naslednje leto dvignila povprečnine, kar pomeni, da bo Občina Ravne na Koroškem pridobila dodatnih 442.303,00€ sredstev iz državnega proračuna. Prerazporeditev sredstev oz. zadolžitev bi bila zato zelo kratkoročna,” je še navedel Omerzel.

“S sprejemom obeh sklepov zagotovimo pravno podlago za dodelitev nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna. Hkrati omogočimo pripravo in sprejem pravilnika za dodelitev pomoči pravnim osebam in objavo javnega razpisa za dodelitev pomoči,” je sklenil zapis, ki je zraven priložil tudi podrobno razčlenjena sklepa.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.