Search
Close this search box.

Poslanka DZ Alenka Hebl na obisku v Koroškem domu starostnikov Črneče

V mesecu januarju je Koroški dom starostnikov Črneče obiskala poslanka Državnega zbora Alenka Hebl. Obisk je bil namenjen predstavitvi težav, s katerimi se soočajo domovi za starejše, hkrati pa mora skrb za starejše in nudenje celostne oskrbe postati prioriteta v slovenskem prostoru.

Domovi za starejše občane se po vsej državi spoprijemajo z velikim kadrovskim primanjkljajem, prav tako je ena največjih težav v Sloveniji pomanjkanje prostora v domovih za starejše. Koroški dom starostnikov Črneče je 17. januarja 2023 obiskala poslanka Alenka Hebl. Zanimalo nas je, čemu je bil obisk namenjen, zato smo o tem povprašali v Koroškem domu starostnikov Črneče.

Vizija Koroškega doma starostnikov je, da si vsak zasluži kakovostno starost. To je bila tudi glavna
tematika pogovora s Koroško poslanko
,” je povedala Nuša Gregoršanec. Obisk je bil poslovne narave, le-ta pa je odpiral teme povezane s kvalitetno starostjo prebivalstva, odprtimi EU projekti, demenci, zakonu o dolgotrajni oskrbi, dolgotrajnem čakanju na sprejem v dom, odhajanju zaposlenih v sosednjo Avstrijo ter kadrovski vrzeli.

Nuša Gregoršanec je med drugim dejala, kako zelo je pomembno, da javno opozarjajo na problematiko staranja prebivalstva, z vizijo, da se starejšim omogoči čim bolj kvalitetno bivanje in nudenje celostne oskrbe.
Kakor najverjetneje že veste, smo trenutno v fazi gradnje prizidka za osebe z demenco, obnove in
rekonstrukcije obstoječega doma. Gradnja poteka tudi na Ravnah na Koroškem, kjer nastaja Koroški
center skupnostnih storitev KO-RA
“, je še povedala Nuša Gregoršanec.

Projekt je financiran s strani EU sredstev in integralnega proračuna Republike Slovenije. Sam obisk poslanke gospe Alenke Helbl je bil namenjen predvsem ozaveščanju o problematiki, s katero se srečujejo domovi starostnikov. Največji izziv predstavlja pridobivanje novega, kvalificiranega kadra, predvsem na področju zdravstvene nege in oskrbe, kateri pa imajo ključno vlogo pri kvalitetnem bivanju starostnikov.

Iz podatkov je razvidno, da je stopnja staranja prebivalstva na Koroškem, v razmerju z rodnostjo in delovno aktivnim prebivalstvom višja, kakor v ostalih slovenskih regijah.

Veseli smo vsakršnega državnega obiska, saj lahko zgolj tako »iz prve roke predstavimo« delovanje,
vizijo in izzive našega doma. Seveda, pa takšne poslovne obiske odprto pozdravljamo, saj imajo državni
funkcionarji veliko vlogo pri odločanju in opozarjanju na aktualne probleme starajoče se družbe.
Skrb za starejše in nudenje celostne oskrbe mora postati prioriteta v slovenskem prostoru in zato je
pomembno, da opozarjamo vse politične akterje, da se domovi za starejše srečujemo z določenimi
omejitvami
,” je dejala Nuša Gregoršanec. Nato nadaljuje:” Prijave na EU razpise so pravzaprav edina možnost, s pomočjo katere lahko pridobimo dodatna sredstva ter na ta način prispevamo k pozitivnim spremembam pri kvaliteti bivanja v našem domu.”

V lanskem letu nas jih je tako obiskal gospod dr. Franc Trček. Tema obiska so bili EU projekti in skrb za starejše. Pogosto dobijo obisk tudi s strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Vsekakor, pa sodelujemo tudi s koroškima poslancema – g. Janijem Prednikom in g. Dušanom
Stojanovičem
. Veseli nas dejstvo, da je tudi področje oskrbe za starejše, prepoznano s strani poslank in poslancev kot tema, kateri se posveča premalo pozornosti. Zaradi tega bomo veseli tudi vsakega nadaljnjega obiska
“, je še povedala Nuša Gregoršanec.

V mesecu januarju je Koroški dom starostnikov Črneče obiskala poslanka Državnega zbora Alenka Hebl. Obisk je bil namenjen predstavitvi težav, s katerimi se soočajo domovi za starejše, hkrati pa mora skrb za starejše in nudenje celostne oskrbe postati prioriteta v slovenskem prostoru.