Poslanci dali zeleno luč za tretjo razvojno os in drugi tir

V Državnem zboru Republike Slovenije je danes potekala razprava in glasovanje o poroštvu za 3. razvojno os.

Na današnji redni seji Državnega zbora RS je potekala večurna razprava o Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi.

Poslance Državnega zbora Republike Slovenije je nagovorila ministrica Alenka Bratušek, ki je spet izpostavila pomembnost infrastrukturnih projektov, kot tudi prednosti, ki jih prinaša poroštveni zakon. Spregovorila je tudi državna sekretarka mag. Nina Mauhler, ki je povedala, da sta oba projekta opredeljena kot strateška v Nacionalnem programu razvoja prometne infrastrukture do leta 2030. Oba imata za nas enako težo in zato smo zanju pripravili en zakon o poroštvu.« Ponovno pa se je v razpravo na kratko vključil tudi koroški poslanec Jani Prednik, ki je pred glasovanjem dejal: “Čaka nas zgodovinsko glasovanje o zakonu, na katerega smo na Koroškem čakali skoraj 30 let.”

Naj spomnimo, da je Državni zbor Republike Slovenije 29. oktobra 2019 na 12. redni seji opravil prvo branje, razpravo in tudi glasovanje o Zakonu o poroštvu za velike infrastrukturne projekte, katerega del je tudi poroštvo za odsek koroške hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradec. Poslanci so takrat s 67 glasovi ZA in 11 PROTI potrdili predlog zakona in ga poslali v nadaljnjo proceduro. Za sta oktobra glasovala oba koroška poslanca Jani Prednik in Jože Lenart. Proti je glasovalo osem poslancev Levice, dva poslanca SDS ter en poslanec SMC.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije opredeljuje obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper.

V zakonu so prav tako opredeljene obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi. S predlogom zakona se ureja podelitev državnega poroštva družbi 2TDK d.o.o. za financiranje projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper do skupne višine 417 milijonov evrov ter Družbi DARS d.d. za financiranje izgradnje dveh odsekov na 3. razvojni osi sever in izgradnje odseka na 3. razvojni osi jug v skupni vrednosti do 360 milijonov evrov. Za vse odseke, ki so vključeni v zakon, so že potrjeni investicijski programi.

Danes so imeli poslanci predvsem veliko pripomb glede “skupnega paketa” poroštvenega zakona, glede tega, da sta tako različna projekta vključena v en zakon. Poudarjali so, da bi bilo potrebno izvesti glasovanje ločeno, za vsako zadevo posebej. Večkrat pa je bilo omenjeno, da je država na Belo krajino, na južni del tretje razvojne osi, malo pozabila. Vendar so na koncu z glasovanjem le potrdili predvsem za Korošce težko in (pre)dolgo pričakovani poroštveni zakon za 3. razvojno os, za katero je Bratuškove poudarila, da ni to cesta samo od Koroške do Ljubljane, ampak vse do Bele krajine.

Danes je 86 poslancev glasovalo tako: ZA je glasovalo 59 poslancev, PROTI pa 7.

Prednik je po koncu glasovanja zapisal: “ZGODOVINSKI DAN ZA KOROŠKO IN SLOVENIJO! Lomili so nam hrbtenice, iskali izgovore, tudi zavajali, drugi nam niso verjeli in so v nas dvomili, tretji so se iz nas norčevali, ampak uspelo nam je tisto, na kar smo čakali skoraj 30 let – Državni zbor RS je pravkar sprejel Zakon o poroštvu za izgradnjo tretje razvojne osi. S tem smo prižgali še zadnjo zeleno luč, ki je pogoj za začetek gradnje. Skupaj peljemo Koroško na pot hitrejšega razvoja in boljše dostopnosti!”

Pri tem naj omenimo, da so na Darsu v preteklih dneh prejeli tri pritožbe s strani neizbranih izvajalcev gradbenih del, ki jih bo zdaj reševala Državna revizijska komisija. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os sicer pričakujejo, da se bodo pritožbeni postopki rešili zakonito in v čim krajšem času. Tako, da bo DARS čim prej izpeljal razpis za izvajalca gradbenih del v drugi fazi, ko bo dokončno odločala cena. “Po pravnomočnosti upamo, da bomo najkasneje do pomladi, končno videli težko pričakovano prvo lopato na trasi koroške hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem.”