Search
Close this search box.

Zpiz opozarja, da januarske pokojnine ne bodo tako visoke kot novembra in decembra

Pokojninski zavod je pred izplačilom pokojnin za januar, ki bo izvedeno zadnji dan v januarju, spomnil, da bodo zneski znova nižji. Pokojnine in invalidska nadomestila so bili namreč novembra in decembra 4,5 odstotka višji na podlagi zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev, ni pa to bila uskladitev pokojnin, so pojasnili.

Pokojnine, invalidska nadomestila in drugi prejemki pa se bodo znova povišali z redno februarsko uskladitvijo, ki je predvidena višini 4,9 odstotka prejemka, kot je bil izplačan oktobra lani. Usklajeni prejemki bodo skupaj s poračunom za januar izplačani konec februarja, so napovedali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz).

Poleg tega so opomnili, da je konec decembra poteklo triletno obdobje v skladu z novelo, ki je začela veljati s 1. januarjem 2020 in po kateri se je izplačilo dela starostne pokojnine v višini 20 odstotkov povečalo na 40 odstotkov. Novela je prinesla tudi povišanje za delne pokojnine oziroma sorazmerni del pokojnine. Vendar pa je bilo skupno obdobje prejemanja teh izplačil omejeno na največ tri leta vključitve v obvezno zavarovanje.

Po poteku triletne vključitve v obvezno zavarovanje bodo upravičencu izplačevali del pokojnine v višini 20 odstotkov starostne pokojnine, delno pokojnino, povišano za sorazmerni del izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine oziroma sorazmerni del starostne pokojnine, povišan za sorazmerni del izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine.

Zavod bo tudi upravičencem, ki jim je te prejemke začel izplačevati kadarkoli od 2. januarja 2020 do 31. januarja 2020, že v januarju izplačal znižan znesek za celoten mesec. Pripadajoči višji del zneska za del tega meseca pa bo nakazan s posebnim nakazilom, so napovedali.

Za prejemnike teh pravic bo vsak mesec preverjal iztek triletne vključitve v obvezno zavarovanje in postopal na enak način kot pri tistih upravičencih, ki jim je te prejemke začel izplačevati kadarkoli od 2. januarja 2020 do 31. januarja 2020.

Zavod bo vsakemu prejemniku, ki se mu bo znižal znesek dela pokojnine, znesek povečanja delne pokojnine ali znesek povečanja sorazmernega dela pokojnine, poslal obvestilo o nakazilu s pojasnilom, so zagotovili.

Prejemnikov, ki se jim bo z januarskim izplačilom razpolovil znesek, je nekaj nad 3800.

Zavod je nenazadnje opomnil, da bodo odtegljaji pri pokojninskih in invalidskih prejemkih zaradi zvišanja minimalne plače nižji. Bremenitev rubljivih pokojninskih in invalidskih prejemkov je izvedena, če je znesek vsote rubljivih prejemkov višji od 76 odstotkov minimalne plače oziroma višji od 50 odstotkov minimalne plače, če gre za terjatve na področju preživnin.

Zaradi nove višine minimalne plače, na katero je vezan limit za odtegovanje, bodo pokojninski in invalidski prejemki od 1. januarja dalje lahko bremenjeni z odtegljaji v nižjih zneskih kot v preteklih mesecih. Na znesek minimalne plače je namreč vezan limit za odtegovanje. Ker od 1. januarja znaša minimalna plača 1203,36 evra bruto, limit za odtegovanje od 1. januarja dalje znaša 914,55 evra oziroma v preživninskih terjatvah 601,68 evra.

Limit za odtegovanje je v letu 2022 sicer znašal 816,57 evra oziroma v preživninskih terjatvah 537,21 evra.

Pokojninski zavod je pred izplačilom pokojnin za januar, ki bo izvedeno zadnji dan v januarju, spomnil, da bodo zneski znova nižji. Pokojnine in invalidska nadomestila so bili namreč novembra in decembra 4,5 odstotka višji na podlagi zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev, ni pa to bila uskladitev pokojnin, so pojasnili.