Podjetniki na Ravnah oproščeni plačila najemnin

Na Ravnah na Koroškem bodo do konca meseca, v katerem bo razglašeno prenehanje epidemije oprostili najemnino tistim, ki izvajajo dejavnost v prostorih Občine Ravne in so trenutno zaradi ukrepov zaprti.

V zvezi z obračunavanjem najemnin v času razglašene epidemije je občinski svet na Ravnah v mesecu aprilu sprejel sklep o oprostitvi plačevanja najemnin najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem in zaradi sprejetih ukrepov niso morali obratovati.

Na ravensko občino so glede na trenutne razmere in ukrepe vlade RS tudi tokrat prejeli pobudo, naj ponovno pomagajo z oprostitvijo najemnin, kot so to storili spomladi.

Direktorica občinske uprave mag. Vlasta Kupljen pojasni, da so se na podlagi izražene pobude odločili, da omenjeni sklep uporabijo kot podlago za oprostitev plačila najemnine tudi tokrat in sicer do konca meseca, v katerem bo razglašeno prenehanje epidemije. “Najemniki bodo tako v tem obdobju plačevali le tekoče stroške,” razloži direktorica in doda: “Pravno-formalno bomo občinskemu svetu na naslednji redni seji občinskega sveta v sprejem predlagali splošni sklep, ki bo veljal za vsako morebitno izredno stanje z razglašeno epidemijo in nezmožnost poslovanja podjetij.”

Razbremenitev plačil najemnin tudi v mestnih občinah:

Pri tem naj omenimo, da bodo tudi mestne občine, med njimi tudi slovenjgraška, enako kot so to storile v prvem valu epidemije, za obdobje od razglasitve epidemije pa do 30. novembra 2020 razbremenile plačila najemnin za najem poslovnih prostorov, zemljišč in gostinskih teras tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi vladnih odlokov. Več tukaj.

VIR: Občina Ravne

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila