V 51 občinah že znani novoizvoljeni župani

Po zaprtju volišč so v 51 občinah še pred zaključkom preštevanja glasovnic že znani novi župani, saj v letošnji volilni tekmi niso imeli nobenega protikandidata. Predvsem gre za manjše občine, je pa med njimi tudi ena mestna, in sicer Slovenj Gradec.

STA objavlja seznam novoizvoljenih županov v teh občinah.

Beltinci: Marko Virag
Benedikt: Milan Repič
Brezovica: Metod Ropret
Cankova: Danilo Kacijan
Cerkvenjak: Marjan Žmavc
Črenšovci: Vera Markoja
Dobje: Franc Leskovšek
Dobrepolje: Janez Pavlin
Dobrovnik: Marjan Kardinar
Dol pri Ljubljani: Željko Savič
Duplek: Mitja Horvat
Gorenja vas-Poljane: Milan (Milan Janez) Čadež
Gornji Grad: Anton Špeh
Horjul: Janko Prebil
Kozje: Milenca Krajnc
Križevci: Branko Slavinec
Kungota: Tamara Šnofl
Kuzma: Jožef Škalič
Lenart: Janez Kramberger
Ljubno: Franjo Naraločnik
Log-Dragomer: Miran Stanovnik
Lovrenc na Pohorju: Marko Rakovnik
Medvode: Nejc Smole
Mirna: Dušan Skerbiš
Mozirje: Ivan Suhoveršnik
Naklo: Ivan Meglič
Nazarje: Matej Pečovnik
Pesnica: Gregor Žmak
Pivka: Robert Smrdelj
Podčetrtek: Peter Misja
Podlehnik: Sebastian Toplak
Postojna: Igor Marentič
Preddvor: Rok Roblek
Rače-Fram: Branko Ledinek
Radeče: Tomaž Režun
Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen
Razkrižje: Stanko Ivanušič
Ribnica: Samo Pogorelc
Selnica ob Dravi: Vlasta Krmelj
Semič Polona Kambič: Polona Kambič
Slovenj Gradec: Tilen Klugler
Sodražica: Blaž Milavec
Solčava: Katarina Prelesnik
Starše: Stanislav Greifoner
Sveti Andraž v Slovenskih goricah: Darja Vudler Berlak
Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Peter Škrlec
Sveti Tomaž: Mirko Cvetko
Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš
Tabor: Marko Semprimožnik
Zavrč: Slavko Pravdič
Žetale: Anton Butolen