Pivčeva na Koroškem obiskala tudi MO Slovenj Gradec in se sestala s predstavniki civilne iniciative za hmelj (VIDEO)

FOTO: www.gov.si

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je bila minuli vikend s sodelavci na delovnem obisku na Koroškem. V okviru obiska se je v petek, 5. julija, širše seznanila s stanjem in nekaterimi odprtimi zadevami, ki so problem ali ovira na področju kmetovanja, gozdarstva, ali vplivajo na podeželje in njegov razvoj. Ministrica je sogovornikom podrobno prisluhnila ter ponudila nadaljnjo pomoč in reševanje odprtih zadev. V soboto, 6. julija, pa je z ekipo sodelovala na DKI 2019, na 33. in 12. mednarodnih kmečkih igrah, na Poljani pri Prevaljah.

Preberite tudi: DKI 2019: Gorenjci pobrali vsa prva mesta, Korošci pa druga (FOTO in VIDEO).

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je petkov obisk na Koroškem začela z obiskom na Mestni občini Slovenj Gradec, kjer jo je sprejel župan Tilen Kugler. V okviru obiska ji je predstavil nekatere aktivnosti in ključne načrte Mestne občine, dotaknili so se tudi nekaterih odprtih zadev s področja kmetijstva in gozdarstva.

Nadalje je ministrica obiskala Zavod za gozdove, OE Koroška, kjer so prikazali delovanje območne enote, izpostavili pa so tudi pretekle ujme, ki so prizadele tukajšnje gozdove in pustile posledice, med drugim tudi namnožitev podlubnikov.

Ministrica se je nato sestala s predstavniki civilne iniciative za hmelj, ki so na ministrico naslovili težave, ki jih kot državljani doživljajo na področju kmetovanja s hmeljem oz. težavo s sobivanjem in bližino kmetijske dejavnosti bivalnemu okolju. Naj spomnimo, da ima hmeljarstvo v Mislinjski dolini dolgoletno tradicijo, vendar pa so tamkajšnji prebivalci vse bolj zaskrbljeni, saj se bojijo škodljivih vplivov, ki jih hmeljarstvo s sabo prinaša. Leta 2017 so zato ustanovili Civilno iniciativo za varovanje okolja in zdravja občanov (CIVOZ), ki jo je do sedaj podprlo večje število ljudi.

O hmeljarstvu pa je med drugim tekla beseda že dan prej, in sicer na novinarski konferenci, ki jo je za predstavnike medijev sklical župan MO Slovenj Gradec Tilen Klugler.

VIDEO: Izjava slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja na temo hmeljarstva: “Monitoring okolja se bo pričel izvajati še v tem mesecu. Izvajali ga bomo na zraku, vrtninah in na zemlji. Odločili pa smo se tudi za bio monitoring.”

Ministrica je predstavnikom civilne iniciative pozorno prisluhnila ter pojasnila, da ne gre za enostaven primer, ki bi ga lahko rešili čez noč, saj vključuje veliko več dejavnikov in vključenih deležnikov, kot je mogoče predvideti na prvi vtis. Zato so se strinjali, da se glede te vsebine skliče bolj poglobljen in operativen sestanek, kjer bodo sedeli skupaj vsi, ki so vključeni v ta problem, s ciljem, da se poišče primerno rešitev za vse vključene strani.

Pivčeva je obiskala tudi Koroško kmetijsko zadrugo v Dravogradu. Direktorica zadruge je ministrici predstavila poslovanje zadruge in načrte. Ministrico je seznanila tudi z nekaterimi odprtimi zadevami, ki bi pomenilo boljše delovanje za zadrugo in njihove partnerje, med drugim tudi vzdrževanje zadružnih trgovin. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki KGZS – kmetijsko svetovalne službe ter nekateri kmetje, ki so ministrico seznanili kako se konkretno kmetuje v tej regiji in jo opozorili na nekatere administrativne ovire, ki kmetom preprečujejo razvoj oz. nadaljnje aktivnosti, kjer je v ospredju težava pri postavitvi steklenjakov in kmetijskih objektov za normalno delovanje kmetije. Ministrica je dejala, da je tem problemom seznanjena in da se tudi z resornim ministrstvom poskuša iskati rešitve, da se odpravi te težave.

Ministrica je ob koncu obiskala Gozdno gospodarstvo SG, PE žaga, kjer so ji pokazali žago in jo seznanili z aktivnostmi in produkti, med katerimi so tudi lesene hiše. Dr. Pivčeva je obiskala tudi govedorejsko kmetijo Konečnik, kjer kmetujeta Harald in Nina Konečnik, sta že 15. leto zapored prejela priznanje za največjega proizvajalca mleka za Mlekarno Celeia. Na leto namreč pridelata več kot 1, 2 milijona litrov mleka.

Ekipa dr. Aleksnadre Pivec na kmečkih igrah na Poljani

V soboto pa se je ministrica udeležila DKI 2019, ki so potekale pri kozolcu na Poljani.

Vir: www.gov,si

Dogodki

Prosta delovna mesta