So v Mislinjski dolini našli kompromis glede spornih hmeljarskih zemljišč?

Hmeljarji in lastniki hmeljskih zemljišč ter tamkajšnji okoliški prebivalci so po nekaj neuspešnih sestankih našli skupno rešitev.

Hmeljarstvo ima v Mislinjski dolini dolgoletno tradicijo, vendar pa so tamkajšnji prebivalci vse bolj zaskrbljeni, saj se bojijo škodljivih vplivov, ki jih hmeljarstvo s sabo prinaša. Leta 2017 so zato ustanovili Civilno iniciativo za varovanje okolja in zdravja občanov (CIVOZ), ki jo je do sedaj podprlo večje število ljudi.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler se je s civilno iniciativo CIVOZ sestal pred približno mesecem dni in prisluhnil njihovim zahtevam, na tokratno vabilo župana pa so se odzvali tudi kmetovalci in lastniki hmeljarskih zemljišč. Na srečanju so udeležencem zagotovili, da se na mestni občini držijo zahtev za varovanje občanov, ki jim jih nalaga zakonodaja.

A najbolj zaskrbljeni in skeptični zaradi zdravja ostajajo starši malih otrok. Ravnatelj Osnovne šole Šmartno Zdravko Jamnikar je predstavil odgovore, ki jih je v zvezi z varovanjem zdravja otrok prejel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, skupaj s pomočnico ravnateljice VVZ Slovenj Gradec Gordano Konečnik pa sta na sestanku obrazložila, da tovrstni okoljski problematiki vrtci in šole kljub temu, da so nasadi že dolgo tam, namenjajo vedno več pozornosti. Na vprašanje, ali je škropljenje trajnih nasadov škodljivo za otroke, ki obiskujejo tamkajšnje vrtce in šole, prisotni niso dobili odgovora, so se pa pristojni po odgovore zatekli na resorno ministrstvo.

Župan Tilen Klugler in predstavniki hmeljarjev so na sestanku sklenili, da bodo hmeljarji, tako kot doslej, tudi v prihodnje obveščali šole in vrtce o načrtovanih škropljenjih, prav tako bodo o tem po elektronski pošti obveščeni tudi tamkajšnji prebivalci. Ob tem so pozvali vse, ki obvestil še ne prejemajo, da se o tem dogovorijo z lokalnimi hmeljarji, prav tako pa bodo obvestila pošiljali tudi na Mestno občino Slovenj Gradec. Ob škropljenju bodo od sedaj naprej postavljene t.i. “A table”, ki bodo mimoidočim sporočale, da tam potekajo škropljenja. Hmeljarji so iz Nacionalnega instituta za javno zdravje prejeli priporočilo, da naj se takšna opravila na njihovih zemljiščih opravljajo v poznem popoldanskem času in med vikendi, ko izobraževalne ustanove samevajo in v njih ni otrok.

O kakšnih načrtovanih spremembah prostorskih aktov, ki bi dodatno prispevale k varovanju zdravja občanov, poteka razprava v občinskem svetu in strokovnih službah, župan pa je na to odgovoril, da so te spremembe odvisne od izvršenega neodvisnega monitoringa zraka (za katerega so na Mestni občini Slovenj Gradec že rezervirali sredstva), zemljin in pridelkov, ki ga MO Slovenj Gradec spet načrtuje v tem letu. Lanski monitoring zaradi neustrezne koordinacije s strani zunanjih izvajalcev ni bil v celoti izveden. Rezultati celovitega monitoringa bodo tudi pokazali, kakšen je dejanski vpliv škropljenja na okolje, z njegovo pomočjo pa bodo tudi raziskali kakovost zraka, ki ga vdihavajo prebivalci Mislinjske doline.

Župan je tamkajšnje hmeljarje še pozval, da bi pri širitvi trajnih nasadov v bližini naselij in izobraževalnih ustanov v bodoče skušali poiskati drugačne rešitve, predlagal je tudi, da se v tem primeru poiščejo nadomestna zemljišča, ki bi bila za takšno obratovanje bolj primerna.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije