Search
Close this search box.

Odbor za izobraževanje za celovit paket ukrepov pomoči občinam glede vrtcev

Odbor DZ za izobraževanje je danes na zahtevo NSi razpravljal o povišanju cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela. Sprejel je sklep, s katerim vladi predlaga pripravo celovitega paketa ukrepov pomoči občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in z javno veljavnim programom, s katerim bi pokrili dvig stroškov dela, nastalih po 1. januarju.

Na nujni seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino je zahtevo v imenu predlagateljev pojasnila poslanka NSi Iva Dimic. V stranki menijo, da so podražitve vrtcev posledica neustreznega ukrepanja vlade ob vsesplošni draginji in dviga plač pomočnic vzgojiteljic, ki da je padel na pleča staršev in tako še dodatno obremenil družinske proračune. Opozorila je, da so skoraj vse občine zaradi višjih stroškov dela, materiala, storitev in hrane napovedale dvig cen programov vrtcev, nekatere pa so to že storile. Prepričana je, da bi stroške podražitev moral kriti državni proračun.

Zato so za odločanje na seji odbora predlagali sklep, da vlada v pripravo celovitega paketa ukrepov pomoči, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, vključi tudi stroške rasti cen hrane in energentov, ter z njim v 30 dneh seznani pristojni odbor. Odbor je sklep sprejel z osmimi glasovi za in sedmimi proti. Prav tako so v NSi predlagali, da vlada reprezentativna združenja slovenskih občin vključi v vsa pogajanja in dogovore povezane s spremembo plačnega sistema javnih uslužbencev iz njihove pristojnosti, kar odbor ni sprejel.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je pojasnil, da povišanje cen vrtcev v celoti ne pade na pleča staršev, ker je povprečno plačilo staršev 32 odstotkov cene programa, najnižje plačilo je 10 odstotkov in nihče ne plača več kot 77 odstotkov veljavne cene. “Zakaj takšen dvig, ki ga napovedujejo občine, nam ni popolnoma jasno,” je dejal in kot možen razlog navedel, da občine niso usklajevale cene sproti.

Mojca Pirnat z ministrstva za finance je spomnila na dvig povprečnine občinam, ki je za to in prihodnje leto določena v višini 700 evrov, kar je največ doslej. Prikazala je še nekaj ukrepov, ki jih je vlada ob upoštevanju makroekonomske situacije sprejela za izboljšanje razmer. S 1. februarjem se višajo pragovi za socialne transferje, prav tako se z marcem uskladijo otroški dodatki, je med drugim poudarila.

Da je šlo za največji dvig povprečnine občinam, je izpostavil tudi državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič in dodal, da so občine ob podpisu dogovora z vlado glede povprečnine podpisale izjavo, da bodo lahko opravile svoje zakonske obveznosti. “S tem so se lokalnim skupnostim zagotovili finančni viri, zato nas preseneča, da so občine zdaj prepoznale neko priložnost za neutemeljeno dvigovanje cen oskrbe otrok,” je povedal. Po njegovem zdaj ni čas za interventne ukrepe, sicer pa so zaprosili občine za vse podatke o vrtcih, ki jih morajo dostaviti do petka.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je potrdil, da so prejeli omenjeno zaprosilo in da bodo poskrbeli, da te podatke dobijo čim prej. Meni, da bi to povišanje moral zagotoviti državni proračun. Sicer pa je pozval k iskanju “srednje poti”.

Z njim se je strinjal tudi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Peter Dermol. Kot ocenjuje, so občine pod pritiskom, da dobijo dodatna finančna sredstva, saj povprečnina ne zadostuje. Zavzel se je za iskanje optimalne rešitve skupaj z ministrstvom in občinami.

Podobno je Urška Končar iz Skupnosti vrtcev Slovenije izrazila upanje, da bodo s pristojnimi našli skupno rešitev. “Vseh teh vznemirjenj ne bi bilo, če bi stroške dela prevzela država,” je dodala.

V razpravi so poslanci imeli različno videnje problematike. Tatjani Greif (Levica) se zdi vsa zadeva populistična, saj je prepričana, da so občine dovolj dobile in naj s prerazporeditvijo zagotovijo finančne vire za povišanja cen v vrtcih. Jani Prednik (SD) je spomnil, da so 2. februarja na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državo raven. “Do uveljavitve nove rešitve pa v luči napovedanega dviga cen vrtcev predlagamo vzpostavitev začasnega mehanizma, ki bo to preprečil,” je dejal in podprl zamisel o dogovoru z vlado in občinami.

Za opozicijsko poslanko Alenko Helbl (SDS) pa se vse to “nelagodje” dogaja, ker se ni usklajevalo in povezovalo, predvsem pa, ker se je vlada prepočasi odzivala na pobude in ukrepe glede draginje. Franci Kepa (SDS) se je zavzel, da se strošek ne prenese na starše, ampak na državni proračun, je za kompromis.

Dogodki

Odbor DZ za izobraževanje je danes na zahtevo NSi razpravljal o povišanju cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela. Sprejel je sklep, s katerim vladi predlaga pripravo celovitega paketa ukrepov pomoči občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in z javno veljavnim programom, s katerim bi pokrili dvig stroškov dela, nastalih po 1. januarju.