Objavljen javni razpis za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 8. julija v Uradnem listu RS (št. 92/22) objavljen 2. javni razpis za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 27.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS, to je 9. 7. 2022, in traja do vključno 1. 8. 2022, do 23.59.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do vključno 31. 7. 2022.

Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj:

  • 50 evrov brez vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke,
  • najmanj 300 evrov brez vštetega DDV pri drugih čebelarjih.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vir: Vlada RS

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije