Občina Ravne na Koroškem z rebalansom in načrti navezovalne ceste na tretjo razvojno os

Predvsem visoke ponudbe gradbincev za načrtovane projekte so razlog, da so na Občini Ravne na Koroškem pripravili rebalans letošnjega občinskega proračuna, v katerem so predvideli dodatno zadolževanje. Na Ravnah so v teku postopki prostorskega umeščanja vzhodne obvoznice, ki bo navezovalna cesta na tretjo razvojno os. Javna razgrnitev bo kmalu.

Svetniki Občine Ravne na Koroškem so na današnji seji občinskega sveta v prvi obravnavi sprejeli osnutek novele odloka o občinskem prostorskem načrtu za vzhodno obvoznico Ravne, ki bo navezovalna cesta na tretjo razvojno os, ko bo ta enkrat zgrajena tudi v Mežiški dolini.

Javna razgrnitev načrta in spremljajoče dokumentacije, katerih del je tudi okoljsko poročilo, bo potekala v času od 13. julija do 12. avgusta letos. V tem času je predvidena tudi javna obravnava, ki bo 10. avgusta ob 16. uri v prostorih mestne hiše na Ravnah.

“Pri javni razgrnitvi zagotovo bo burna debata, kajti obvoznica se približa naselju,” je danes za STA ocenil župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen. Vzhodna obvoznica po županovih besedah predstavlja pomembno infrastrukturo za Ravne kot navezovalna cesta na tretjo razvojno os, ki bo hkrati prometno razbremenila središče mesta.

Projektiranje vzhodne ravenske obvoznice bo lahko steklo, ko bo občinski prostorski načrt potrjen. To je predvideno po drugi obravnavi in končni potrditvi načrta na občinskem svetu in pri pristojnem ministrstvu. Sredstva za projektiranje v višini 1,1 milijona evrov so bila že zagotovljena v okviru dogovora za razvoj koroške regije za minulo finančno perspektivo, postopke izbire projektanta pa vodi direkcija za infrastrukturo. Sredstva za samo gradnjo obvoznice še niso zagotovljena.

Nekaj mnenj v povezavi z načrtovano novo prometnico na Ravnah so danes podali tudi občinski svetniki. Milan Mrđenović (Levica) je opozoril, da ima območje, kjer bo obvoznica, svojo naravno in kulturno dediščino in je v tej povezavi predlagal ureditev tematske poti. Pri umeščanju prometnice je po njegovem treba pomisliti tudi na vrtičkarje, ki naj jim občina stopi v bran. Glede na, kot je dejal, “slabe izkušnje pri umeščanju daljnovoda” pa Mrđenović upa, da bo v tem primeru občina uspela stopiti v stik z lastniki in jih ustrezno obveščati.

Svetniki so danes na sicer skrajšani seji glede na prvotno predviden dnevni red potrdili predlog rebalansa letošnjega proračuna. Glavni razlog za rebalans so višje cene gradbenih storitev, kot pa so bile načrtovane ob potrjevanju letošnjega proračuna.

Gre predvsem za višje cene pri projektih komunalne ureditve nastajajočega naselja Kotlje IV, pri načrtovanem programu obnove cest v občini ter delno tudi pri gradnji vrtca. Ta naj bila končana do letošnje jeseni.

Z rebalansom občina povečuje zadolževanje za dobrih 880.000 evrov, tako da nov predviden dolg v letošnjem letu znaša 6,3 milijona evrov. A glede na glavnico in obresti je to, kot je povzel župan, “še krepko pod zakonskimi možnostmi zadolžitve občine“, katere sicer rekordni letošnji proračun predvideva za 23 milijonov evrov odhodkov. “Mi se zadolžujemo izključno za investicije. Z rebalansom ne odpiramo novih investicij,” je svetnikom pojasnil župan in omenil možnost še enega rebalansa v jeseni, kot odgovor na draginjo. V občini letos sicer načrtujejo za več kot 10 milijonov evrov naložb.

Da bi bila, glede na napovedi nadaljnjih visokih podražitev, potrebna večja previdnost pri zadolževanju, je v razpravi med drugim menil svetnik Aleš Logar (SDS), ki se je zavzel za to, da si občina zagotovi nekaj več rezerve v prihodnjih občinskih financah. “Investicij ne moremo ustaviti, tako da bomo nekako prisiljeni glasovati za rebalans,” pa je dejal svetnik Štefan Šumah (SDS).

Dogodki