Ob vladni potrditvi letnega načrta upravljanja državnih naložb na mizi tudi možnost prodaje Telekoma in Save

V letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2022, ki ga je potrdila vlada, je med drugim predvideno preverjanje možnosti vnovičnega poskusa prodaje Telekoma Slovenije, omenja se tudi možnost prodaje državnega deleža v družbi Sava, ki je pomembna zaradi Save Turizma, poročajo mediji, sklicujoč se na nejavni del načrta.

Vlada je z letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb, s katerimi upravlja Slovenski državni holding (SDH), soglašala v četrtek, danes pa sta Finance in Radio Slovenija poročala, da SDH v njem ponuja tudi razmislek o vnovičnem poskusu prodaje Telekoma Slovenije in pa o prodaji državnega deleža družbe Sava, v kateri imata SDH in Kad skupaj 57 odstotkov delnic, sklad York pa 43 odstotkov. Tako naj bi pisalo v nejavnem delu dokumenta s podrobnejšimi načrti za upravljanje z družbami iz portfelja.

V javnem delu je sicer glede Telekoma Slovenije zapisano, da bo med pomembnejšimi aktivnostmi v letu 2022 tudi sprejem odločitve v zvezi s kapitalsko naložbo v tej družbi.SDH s tem v zvezi načrtuje analizo panoge, analizo poslovanja Skupine Telekom Slovenije, poglobljeno analizo konkurence, pogled na možnosti konsolidacije ter pregled možnih aktivnosti za povečanje vrednosti družbe in povečanje vrednosti za lastnike,” je navedeno.

Za Finance so viri pri SDH že pred tedni neuradno pojasnili, da gre pri besedilu za prodajo ali povezavo s strateškim partnerjem, zdaj naj bi tako pisalo tudi v nejavnem delu poročila. Država je poskušala do zdaj nacionalnega telekomunikacijskega operaterja prodati že trikrat, nazadnje leta 2015, ko je britanski investicijski sklad Cinven kot edini ponudnik za nakup 72,75-odsotnega državnega deleža Telekoma zaradi odsotnosti zadostne politične podpore odstopil od pogovorov s SDH.

Tržna vrednost družbe, ki je še v letu 2008 dosegala 2,6 milijarde evrov, leta 2015 pa nekaj nad 700 milijonov evrov, se je do danes znižala na nekaj več kot polovico vsote v času zadnjega poskusa prodaje.

Glede na to, da je letos super volilno leto, je sicer prodajo Telekomata je uradno portfeljska naložba, kar pomeni, da jo lahko država proda v celoti – najverjetneje zelo težko pričakovati.

Glede državne naložbe v Savi, ki je lastnica turističnega podjetja Sava Turizem, je medtem doslej veljalo, da bo država lastniške deleže v turističnih podjetjih okrepila in jih združila pod streho državnega turističnega holdinga. V njem naj bi v sklopu treh hčerinskih družb – alpski, obalni in termalni turizem – združili družbe Terme Olimia, Sava Turizem, Istrabenz Turizem, Thermana, Adria Ankaran, Hit Alpinea in turistično vejo novogoriškega Hita.

Tako je pred časom na primer SDH lastniški delež v Termah Olimia povečal na več kot 98 odstotkov, že lep čas pa potekajo pogovori med državnimi lastniki in Yorkom glede odkupa Yorkovega deleža. Vsi trije, Kad, SDH in York so sicer tudi Savini upniki, kar pogovore še otežuje.

Trije lastniki in upniki so sicer Savi rok za poplačilo dolga podaljšali do konca junija letos, po novem pa letni načrt upravljanja tako predvideva tudi možnost prodaje deleža v Savi. Da je prodaja eden od možnih scenarijev, je za Radio Slovenija potrdil tudi prvi mož SDH Janez Žlak, v nedavnem pogovoru za Delo pa je omenjal tudi scenarij združitev Save in Save Turizma ter skupno prodajo s skladom York. Do konca junija naj bi bilo po njegovih besedah jasno, katera od možnosti je najbolj izvedljiva in optimalna.

Sava je zaradi lastništva Save Turizma kot najpomembnejšega člena portfelja morebitnega turističnega holdinga ključna za konsolidacijo državnih turističnih naložb. Kot navaja Radio Slovenija, bi lahko bil razlog za spremembo pristopa tudi v tem, da varuh konkurence holdingu zaradi prevelike koncentracije zelo verjetno ne bi prižgal zelene luči.

Na gospodarskem ministrstvu že pišejo tudi novo strategijo razvoja turizma. V SDH medtem v javnem delu letnega načrta zapišejo, da bodo pri izvajanju aktivnosti na področju turizma upoštevali spremenjene okoliščine v turistični panogi zaradi epidemije covida-19, vpliv teh okoliščin na dolgoročno poslovanje in vrednost turističnih družb, posodobljeno strategijo države na področju turizma, ki je v pripravi, načrt za okrevanje in odpornost turističnih družb ter ugotovitve študije, s katero bo SDH preveril primernost in smotrnost upravljavskih aktivnosti na področju turizma.

S koncem tega leta se sicer izteče tudi življenjska doba Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Žlak je za Radio Slovenija povedal, da so z vodstvom t. i. slabe banke konec 2021 začeli izvajati aktivnosti za to, da bo preostalo premoženje prevzel holding. Tega je po ocenah DUTB za okoli pol milijarde evrov.

Ob kar nekaj lastniških naložbah, na primer v Alpini, MLM in Merkurju nepremičnine, Cinkarni Celje, Mladinski knjigi in Istrabenz turizmu, je v premoženju tudi še precej nepremičnin in nekaj terjatev, na primer 200-milijonska terjatev do telekomunikacijskega operaterja T-2.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije