Nova čistilna naprava na Ravnah pričenja z obratovanjem

V Dobrijah so v petek, 11. septembra, slavnostno odprli in predali namenu novo Centralno čistilno napravo v občini Ravne na Koroškem, zgrajeno v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Ravne). Izvedbo projekta in njegove pozitivne učinke na okolje ter na življenja ljudi sta ob dogodku na novinarski konferenci predstavila župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen in podpredsednik Vlade RS ter minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

f269038fa4534045b59925e7d5e023e1

Projekt, v katerega so vključene občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem, je nastal zaradi perečega problema neurejenih odpadnih voda, ki so se iztekale naravnost v reko Mežo in njene pritoke. V okviru projekta so na Ravnah zgradili centralno čistilno napravo v naselju Dobrije s kapaciteto 12000 PE, 5000 metrov povezovalnih kanalov za priključitev naselij Ravne in Tolsti Vrh na čistilno napravo, tri zadrževalne bazene, dve črpališči za odpadne vode in nov cestni priključek čez reko Mežo do nove čistilne naprave, obenem pa so rekonstruirali tudi obstoječe križišče in del regionalne ceste Ravne-Dravograd.

Dela so na čistilni napravi potekala od konca leta 2013, v maju letos se je pričelo poskusno obratovanje, ki je namenjeno testiranju in optimiziranju delovanja, zaključeno pa bo konec oktobra 2015. Takrat bo občina čistilno napravo predala v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Log, preučujejo pa tudi možnost, da bi kasneje upravljanje prevzela občina z lastnim režijskim obratom. Po zaključku projekta bo na čistilno napravo na novo priključenih 9597 prebivalcev občine, kar pomeni skupno vsaj 95-odstotno priključitev naselij Ravne, Tolsti Vrh in Kotlje.

Skupna vrednost investicije znaša okoli 13,5 milijona evrov, projekt pa so sofinancirali Kohezijski sklad Evropske unije v višini 6,7 milijona evrov, Republika Slovenija v višini 1,2 milijona evrov in Občina Ravne na Koroškem z lastnimi sredstvi v višini 5,6 milijona evrov. Kot je povedal župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, gre za največjo investicijo v zgodovini samostojne občine Ravne, poudaril pa je, da brez evropskih sredstev projekta ne bi mogli izpeljati. Podpredsednik Vlade RS Boris Koprivnikarje dodal, da uspešna izvedba projekta dokazuje, da je tudi v teh časih možno dokončati velike projekte, skrbno pa je treba načrtovati tudi prihodnje vzdrževanje.

Nova čistilna naprava prinaša številne koristi občanom, saj bo povečala kakovost življenja v občini in izboljšala celotno stanje kanalizacijskega sistema, predstavlja pa tudi dolgoročno naložbo v okolje. Z zmanjšanjem izpustov v vode iz komunalnih virov onesnaževanja se bo izboljšala kakovost površinskih in podzemnih vod, manjše obremenjevanje okolja pa bo ugodno vplivalo na ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti.

Z vzpostavitvijo delovanja Centralne čistilne naprave v Dobrijah se tako zaključuje sklop 1 v projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže, naslednja pa bosta sklop 2: Prevalje in sklop 3: Črna na Koroškem.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Več iz istega kraja

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.