Search
Close this search box.

Najvišji možni splošni uspeh na maturi letos doseglo 18 kandidatov

Splošno maturo je v spomladanskem roku letos uspešno opravilo 5194 dijakov četrtih letnikov oz. 95,41 odstotka (lani 97,26 odstotka dijakov četrtih letnikov). Vse točke je na maturi zbralo 18 maturantov, na mednarodni maturi pa trije slovenski dijaki. Rok za ugovore je 14. julij, za prijavo na jesenski rok splošne mature pa 12. julij.
Fotografija je simbolična

Poleg dijakov so maturo opravljali še 21-letniki, kandidati z maturitetnim tečajem in odrasli. V prvem poskusu je tako maturo letos uspešno opravilo 5288 kandidatov oz. 94,43 odstotka vseh, ki so prvič pristopili k maturi (lani 5562 oz. 96 odstotkov). Splošne mature v spomladanskem roku ni opravilo 250 kandidatov, kažejo danes objavljeni podatki Državnega izpitnega centra.

Splošno maturo je v celoti ponovno opravljalo 47 kandidatov (lani 96), med njimi jih je bilo uspešnih sedem oz. 14,89 odstotka (lani 31,25 odstotka). Negativne ocene je popravljalo 218 kandidatov (lani 244), 103 oz. 47,25 odstotka jih je ocene popravilo (lani 67,62 odstotka). Ocene že opravljenih maturitetnih izpitov je izboljševalo 159 kandidatov, uspešnih je bilo 103 oz. 64,78 odstotka (lani 71,97 odstotka).

Maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so zbrali od 30 do 34 točk, taka sta bila letos 302 maturanta (julija lani prav tako 302), med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov (julija lani 15).

Med 250 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima eno negativno oceno 96 ali 38,4 odstotka, dve negativni oceni 112 ali 44,8 odstotka, tri ali več negativnih ocen pa 42 oz. 16,8 odstotka kandidatov. Na jesenski rok splošne mature se lahko prijavijo še do torka. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo opravljali tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra.

Na II. gimnaziji Maribor, ljubljanski Gimnaziji Bežigrad ter Gimnaziji Kranj pa so potekali tudi izpiti mednarodne mature, ki jih je skupaj opravljalo 66 dijakov iz Slovenije in 29 tujcev. Med njimi je 52 zlatih maturantov, torej tistih, ki so dosegli vsaj 40 od skupno 45 točk. Vse možne točke so dosegli trije dijaki, od tega en dijak, ki je mednarodno maturo opravljal v Mariboru ter dijakinja in dijak, ki sta mednarodno maturo opravljala v Ljubljani.

Poklicno maturo pa je prvič v celoti uspešno opravilo 7116 oz. 91,29 odstotka kandidatov (lani 93,58 odstotka). Maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so dosegli 22 oziroma 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju dosegli 20 točk. Takih je bilo 296 (lani 552). Najvišji možni splošni uspeh, 23 točk oziroma 20 točk pri izboljševanju, je letos doseglo 93 kandidatov (julija lani 179). Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu so kandidati prejeli na šolah že minulo sredo, še kažejo podatki Državnega izpitnega centra.

Rok za prijavo na jesenski termin poklicne mature je bil minuli četrtek. Pisni del izpitov v jesenskem izpitnem roku bo med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Kandidati bodo z uspehom na jesenskem izpitnem roku poklicne mature seznanjeni na srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih 9. septembra.

Splošno maturo je v spomladanskem roku letos uspešno opravilo 5194 dijakov četrtih letnikov oz. 95,41 odstotka (lani 97,26 odstotka dijakov četrtih letnikov). Vse točke je na maturi zbralo 18 maturantov, na mednarodni maturi pa trije slovenski dijaki. Rok za ugovore je 14. julij, za prijavo na jesenski rok splošne mature pa 12. julij.