Odslej DORA tudi v Slovenj Gradcu

V torek so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, potem ko je bolnišnica izpolnila vse strokovne zahteve, odprli presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA. Tako so zdaj v državni presejalni program vključene tudi ženske med 50. in 69. letom iz koroških občin v OE ZZZS Ravne na Koroškem. Pomen programa je zgodnje odkrivanje raka dojk z mamografijo vsaki dve leti, s katero odkrijejo raka dojk, še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni. Z odprtjem novega centra je zdaj v program DORA aktivno vabljenih več kot 80 % slovenskih žensk v navedeni starosti. Koroški center je sicer predzadnji tovrsten v Sloveniji, saj bodo za njim odprli le še presejalni center v Celju in s tem bodo v program vključene vse slovenske ženske.

V prihodnjih dveh letih bodo na presejalno mamografijo v SB Slovenj Gradec povabljene vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v občinah: Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Vuzenica, Prevalje, Rečica ob Savinji, Ribnica na Pohorju in Solčava. V teh občinah je 18.968 žensk iz starostne skupine 50 do 69 let.

Otvoritve centra DORA v slovenjegraški bolnišnici se je udeležila tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je ob tem poudarila, da je to še posebej pomemben dogodek za vse ženske Koroške regije, saj bo program DORA tudi njim omogočil odkrivanje najmanjših rakavih sprememb na dojki.

Janez Lavre, dr. med., v. d. direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, je ob priključitvi Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec k programu DORA dejal: »Izredno vesel in ponosen sem, da smo z današnjim
dnem tudi na področju Koroške pričeli s presejalnim programom DORA. S tem bodo tudi vse ženske
na našem območju ustrezno preskrbljene s tovrstnimi storitvami. Pomembnost je toliko večja, ker
gre za najpogostejše rakavo obolenje pri ženskah.«

Kako poteka presejalno slikanje v programu DORA?

Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORA v SB Slovenj Gradec izvajajo strokovno
usposobljeni radiološki inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani
OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika
radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na
dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano, kjer poteka tudi zdravljenje morebitnega raka dojke.
Z odprtjem presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, ki je predvideno v 2018,
bodo ženske iz OE ZZZS Ravne na Koroškem nadaljnje preiskave in zdravljenje nato opravljale v
Mariboru.
Ženske na dom prejmejo pisno osebno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta
določena datum in ura pregleda v slovenjgraški enoti DORA. V primeru, da jim termin ne ustreza, se
lahko prenaročijo na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka do petka med
9. in 12. uro, ali pišejo na elektronski naslov dora@okno-i.si. Prav tako se lahko ženske na pregled
naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic,
pregled je zanje brezplačen. S presejalno mamografijo lahko odkrijemo raka dojk, še preden se
pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni. To je zelo pomembno, saj je zdravljenje lahko uspešno, če je
rak odkrit na začetni stopnji.

DORA je organiziran državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov. Izvaja se po strogih evropskih smernicah kakovosti, ki vključujejo dodatno usposabljanje vključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v presejalnem procesu. Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, zato strokovnjaki OI priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled.