Search
Close this search box.

Na Ravnah je potekal 33. otroški regijski parlament (FOTO)

V torek, 7. marca 2023, je potekal 33. regijski otroški parlament v prostorih Kulturnega centra Ravne na Koroškem. Osrednja tema letošnjih razprav je Duševno zdravje otrok in mladih.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujajo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujejo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na medobčinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Program izvajajo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Nastal je na pobudo učencev z namenom, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Deluje v obliki zasedanj, ki potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za medobčinski otroški parlament. Na medobčinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament. Na regijskem otroškem parlamentu izvoljeni učenci   zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

V torek, 7. marca 2023, je potekal 33. regijski otroški parlament v prostorih Kulturnega centra Ravne na Koroškem.  Osrednja tema letošnjih razprav je Duševno zdravje otrok in mladih. Organizator regijskega otroškega parlamenta Koroške regije je Društvo Prijateljev Mladine Koroške, ki spada v ZPMS. 

Udeležili so se ga šolarji iz osnovnih šol celotne Koroške regije. Nekaj spodbudnih besed so v uvodu učencem namenili župan Raven na Koroškem dr. Tomaž Rožen, predsednica Društva prijateljev mladine, mag. Vesna Lujinović in koordinatorka za duševno zdravje na OE Ravne na Koroškem (NIJZ), ga. Jerneja Lorber.

Za kulturni nastop so poskrbeli učenci  Juričevega Drejčka.

Med mladi parlamentarci je pogovor tekel na temo Duševno zdravje otrok in mladih. Udeležilo se ga je 23 otrok in njihovi mentorji.

Na nacionalni otroški parlament so se uvrstili naslednji učenci:

 • Ana Potočnik (OŠ Neznanih talcev Dravograd)
 • Ina Belaj (OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem)
 • Teo Škratek (OŠ Vuzenica)
 • Oskar Gnamuš (Prva OŠ Slovenj Gradec)
 • Selma Džuzdanović  (OŠ Neznanih talcev Dravograd) – kot novinarka.

Imena vseh udeležencev otroškega regijskega parlamenta 2023:

 • Ana Potočnik  (OŠ Neznanih talcev DRG)
 • Selma Džuzdanović  (OŠ Neznanih talcev DRG)
 • Mery Lipuš (OŠ Brezno-Podvelka)
 • Alex Glazer (OŠ Radlje ob Dravi)
 • Nely Trnjek Hite (OŠ Muta)
 • Teo Škratek (OŠ Vuzenica)
 • Mila Prevorčič (OŠ Mežica)
 • Vita Čeh (OŠ Mežica)
 • Neža Burja (OŠ Franja Goloba Prevalje)
 • Žanej Stočko (OŠ Prežihovega Voranca)
 • Manca Janko (OŠ Prežihovega Voranca)
 • Klara Hudopisk (OŠ Koroški jeklarji)
 • Metod Vrčkovnik (OŠ Koroški jeklarji)
 • Ina Belaj (OŠ Koroški jeklarji)
 • Jaka Priteržnik (OŠ Šmartno pri SG)
 • Laura Gošnjak (OŠ Mislinja)
 • Zoja Kušter (3. OŠ SG)
 • Kaja Razgoršek (OŠ Šentjanž pri DRG)
 • Hana Keserin Ajlec (1. OŠ SG)
 • Oskar Gnamuš (1. OŠ SG)
 • Neja Vindiš (OŠ Podgorje)
 • Ema Kamenik (OŠ Podgorje)
 • Sara Brelih (2. OŠ SG)

33. nacionalni Otroški parlament bo potekal v torek, 11. aprila 2023 v Državnem zboru RS. Osrednja tema je »Duševno zdravje otrok in mladih«.

Našim koroškim parlamentarcem želimo veliko uspeha.

Še več fotografij si lahko ogledate TUKAJ.

Besedilo: Marija Piko, OŠ Juričevega Drejčka

Fotogalerija

Dogodki