Na Ravnah in v Mislinji bodo gradili dom za starejše, v Slovenj Gradcu oskrbovana stanovanja, premiki se obetajo tudi v CUDV Črna

Na Koroškem je pet domov za starejše, ki imajo skupno 718 postelj, trenutno pa bi po ocenah regija potrebovala še od 130 do 150 mest v domovih. Z načrti za dodatne zmogljivosti so najdlje na Ravnah na Koroškem. Zamisli za dom starejših imajo tudi v Mislinji, v Slovenj Gradcu bodo gradili oskrbovana stanovanja, premiki se obetajo v zavodu CUDV Črna.

“Trenutno je oskrba starejših na Koroškem razmeroma dobra, kar zadeva institucionalno varstvo. Glede na statistike in priporočila ter glede na želje po sprejemu bi rekli, da na Koroškem primanjkuje od 130 do 150 mest institucionalnega varstva,” je za STA ocenil direktor največjega doma na Koroškem Srečko Mlačnik, ki že vrsto let vodi Koroški dom starostnikov z enotama v Črnečah in Slovenj Gradcu.

Prošenj za sprejem v domove na Koroškem je trenutno sicer precej več, dobrih 1100 za sprejem v vseh pet domov v regiji, ki so poleg omenjenih dveh še v Radljah ob Dravi, Šentjanžu pri Dravogradu in na Prevaljah. A to so, kot poudarja Mlačnik, prošnje “na zalogo”, ki niso aktualne in kjer niti prosilci ne pričakujejo, da bodo takoj sprejeti. Poleg tega je trenutno epidemija covida-19 ustavila željo po sprejemu v domove, tudi zato, ker so bili ti na začetku izbruha epidemije stigmatizirani, je dejal Mlačnik. Kot je dodal, trenutno dom v Črnečah zaradi vdora novega koronavirusa ne sprejema novih stanovalcev.

In medtem ko je torej po njegovih ocenah pokritost Koroške z institucionalnim varstvom razmeroma dobra, pa je stanje slabše pri pokritosti s storitvami pomoči na domu, pa tudi glede dnevnega in začasnega varstva, pravi Mlačnik.

Prav vrzel pri slednjem bi pokril načrtovani center skupnostnih storitev KO-RA na Javorniku na Ravnah na Koroškem. Koroški dom starostnikov je za sofinanciranje izgradnje prvega dela tega centra že oddal prijavo na razpis ministrstva za delo, ki načrtuje sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za dnevne oblike varstva in začasne namestitve za starejše.

Mlačnik pričakuje, da bo odločitev ministrstva znana do konca septembra, nadejajo pa se sredstev v višini 1,4 milijona evrov. Za prvi del centra KO-RA je Koroški dom starostnikov že pridobil gradbeno dovoljenje. Če bodo uspešni pri pridobivanju sredstev, bi se gradnja lahko začela prihodnje leto.

V drugi fazi ureditve centra KO-RA pa je načrtovana izgradnja stavbe za institucionalno varstvo za od 80 do 90 stanovalcev, tako da bi skupna zmogljivost centra zajela od 110 do 120 uporabnikov storitev vseh oblik socialnega varstva v tem centru, je še povedal Mlačnik, ki pa napoveduje, da bodo na Koroškem potrebe po institucionalnem varstvu po letu 2030 “nesorazmerno velike” zaradi staranja prebivalstva.

Načrte za gradnjo doma za starejše imajo tudi v občini Mislinja. Občinski svetniki so na seji konec avgusta sklenili, da potencialnemu investitorju, ki se poteguje za pridobitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, podelijo stavbno pravico za dobrih 6300 kvadratnih metrov občinskega stavbnega zemljišča, ki se razprostira nad Osnovno šolo Mislinja.

Kot je za STA pojasnil župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, so se za to odločili, ker so potrebe na tem področju v Mislinjski dolini velike. Če bo potencialni investitor, ki sicer že ima več domov po Sloveniji, dobil koncesijo za dom v Mislinji, bi po načrtih zgradili dom z okoli 150 posteljami.

Pomemben člen v sistemu varstva ranljivih skupin na Koroškem je tudi Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer skrbijo skupno za več kot 300 uporabnikov z motnjami v duševnem razvoju. V prihodnjih letih se obeta preboj v delovanju tega centra, ki gre v smeri deinstitucionalizacije. Za projekt, vreden slabih 2,4 milijona evrov, bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 1,9 milijona evrov.

Trenutno je zavod CUDV Črna v fazi zaposlovanja kandidatov, ki bodo delali na vsebinskem delu projekta, in priprave izobraževanj za zaposlene in uporabnike. Prav tako trenutno urejajo dokumentacijo za odkup 13 parcel v vzhodni kohezijski regiji in zaključujejo investicijsko dokumentacijo za potrditev investicijskega dela projekta.

Takoj po potrditvi investicijskega dela projekta bodo začeli z nakupom zemljišč v občinah Mežica, Ravne, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi ter pridobivanjem gradbenih dovoljenj, je za STA napovedala direktorica CUDV Črna Dalja Pečovnik.

Medtem pa se v Slovenj Gradcu obeta tudi gradnja 27 oskrbovanih stanovanj, za katera je republiški stanovanjski sklad z zasebnim investitorjem podpisal predpogodbo o nakupu, gradnja pa naj bi se zaključila v prihodnjem letu. Ob tem še dodatnih 20 oskrbovanih stanovanj načrtuje slovenjgraška občina.

Na območju, ki ga pokriva enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z Raven na Koroškem, so sicer še trije domovi za starejše, in sicer domova v Gornjem Gradu in Topolšici, ki spadata pod okrilje zasebne družbe Deos, ter Dom za varstvo odraslih Velenje.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun