Na Ravnah prvi konkretni koraki za vzpostavitev centra za starejše

javorniški grad

Na Ravnah na Koroškem načrtovan center skupnostnih storitev KO-RA dobiva konkretnejše obrise. Ravenski svetniki so nedavno podprli prenos zemljišča na Javorniku na državo, kar je pogoj, da lahko Koroški dom starostnikov kandidira za sredstva na razpisu ministrstva za delo. Dom na Ravnah načrtuje fazno izgradnjo centra z vrsto storitev za starejše.

Občina Ravne na Koroškem je v letu 2017 kupila propadajoči, spomeniško zaščiten dvorec Javornik z okoliškimi zemljišči, ki ležijo na razgledni lokaciji nad središčem mesta. Območje bo, če bo šlo vse po načrtih, po letih zapuščenosti dobilo vsebine, namenjene predvsem starejšim.

Za to lokacijo ima namreč največji dom za oskrbo starejših v regiji, Koroški dom starostnikov, že pripravljene projekte za gradnjo oz. ureditev Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA. Trenutno urejajo brezplačni prenos zemljišča na Javorniku z občine na državo, ki je ustanovitelj Koroškega doma starostnikov. Hkrati potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovan projekt.

Koroški dom starostnikov se bo z načrti najprej prijavil na aktualni razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pridobitev sredstev za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oz. začasnih namestitev za starejše. Dom načrtuje prijavo do izteka drugega roka na tem razpisu, to je 3. avgusta.

Na tokratni razpis bo Koroški dom starostnikov prijavil projekt, ki predvideva gradnjo nove stavbe, v kateri bi uredili prostore za 20 začasnih namestitev in za 20 mest dnevnih oblik varstva. Projekt je v prvi fazi ocenjen na 1,5 milijona evrov, nova stavba, ki bi jo lahko začeli graditi že letos, pa bi predstavljala samo en trakt bodočega Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA.

Center KO-RA bi v nadaljevanju poleg omenjenih namestitev nudil še več drugih storitev, začetek gradnje pa je po besedah direktorja Koroškega doma starostnikov Srečka Mlačnika odvisen tudi od nadaljnjih pogovorov za začetek druge faze. “Mi bi želeli celotno zgodbo začeti istočasno, gradili pa bi po fazah,” je pojasnil za STA. To pa zato, ker prihodnji obseg dejavnosti vpliva na rentabilnost poslovanja. Če bodo skrbeli samo za 40 uporabnikov storitev, bi to lahko pomenilo tudi nerentabilno poslovanje, je opozoril.

“Sredstva za drugo fazo bi iskali v okviru obljubljenega projekta, s katerim bo država gradila pet domov iz proračuna za letošnje leto,” je dodal Mlačnik. V drugi fazi gradnje centra bi gradili institucionalni del, prav tako je v drugi fazi predvidena obnova dvorca Javornik, v katerem bodo po načrtih upravni prostori centra.

“Covid kriza je pripeljala do tega, da bomo center gradili na tak način, da bomo lahko zagotavljali sive, rdeče in bele cone,” je še dodal Mlačnik. Ko bo center, ki bo ponujal paleto storitev od dnevnega centra do institucionalnega varstva, zgrajen, bodo potrebovali tudi okoli 60 novih sodelavcev.

Prostori centra bodo namenjeni različnim socialno-varstvenim storitvam, kot so pomoč na domu, pomoč na daljavo, del centra bo namenjen stanovalcem z demenco, predvidenih je tudi 13 varovanih stanovanj za 16 oseb.

Sicer pa je v zvezi z brezplačnim prenosom lastništva zemljišča na Javorniku na državo župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen za STA pojasnil, da gre za pogojni prenos zemljišča. Če Koroški dom starostnikov ne bo uspel z načrti za izgradnjo centra, se bo zemljišče na Javorniku skupaj s propadajočim dvorcem vrnilo v lastništvo občine Ravne.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije