Search
Close this search box.

Na Prevaljah bodo širili vrtec

Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje bo pridobil dve novi igralnici, ki bosta omilili prostorsko stisko in omogočili še boljše pogoje za izvajanje programa za najmlajše.
Fotografija je simbolična

Zaradi povečanega interesa staršev za vpis otrok v Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje in glede na projekcije vpisov v naslednjih letih, ki jih je pripravila OŠ Franja Goloba, je Občina Prevalje pristopila k pridobivanju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dve novi igralnici (dva oddelka), ki bosta umeščeni na južni del obstoječega objekta.

Gradnja prizidka je predvidena v letu 2023, zaključek gradnje pa najkasneje do začetka šolskega leta 2023/2024. Ker gre za začetno fazo pridobivanja projektne dokumentacije, ocenjena vrednost gradnje prizidka še ni končna, pojasnjujejo na občini. Okvirna ocena stroškov izgradnje prizidka, po grobih ocenah projektantov, naj bi znašala približno 500.000 €. Občina pa si prizadeva, da bi del sredstev, potrebnih za gradnjo, pridobila na razpisih pristojnih ministrstev.

Z novim šolskim letom bo v vrtec vključenih 295 otrok. V vrtec so bili sprejeti vsi otroci, ki so bili vpisani v rednem roku in s septembrom izpolnjujejo pogoje za vpis. Po besedah pomočnice ravnateljice vrtca pri OŠ Franja Goloba Prevalje Ane Buhvald Pori vrtec trenutno razpolaga s sedemnajstimi igralnicami, in sicer z eno na Lešah in šestnajstimi na Prevaljah, kjer so zaradi manjših prostorov tri igralnice polovične.

Pri tem je Ana Buhvald Pori še omenila, da zaradi prostorske stiske z novim šolskim letom ukinjajo vrtčevski oddelek na šoli, ki so ga imeli na razpolago zadnja tri leta. Zdaj pa tudi na šoli primanjkuje prostora za učence. Zato bodo ob 10. obletnici vrtca, ki jo praznujejo naslednje leto, še posebej veseli, da bodo pridobili omenjeni dve novi igralnici. Še pred tem pa bodo v poletnem času dogradili sanitarije in kopalnico za še eno polovičko.

Dogodki

Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje bo pridobil dve novi igralnici, ki bosta omilili prostorsko stisko in omogočili še boljše pogoje za izvajanje programa za najmlajše.