Search
Close this search box.

Ministri za zdravje o dostopu in pomanjkanju zdravil

Evropska komisij je na predlog hrvaškega predsedstva organizirala neformalno videokonferenco ministrov za zdravje EU. Na njej je sodelovala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Tina Bregant.

Glavni temi srečanja sta bili dostop do zdravil in pomanjkanje zdravil, kar je pomembno v luči prihajajoče Strategije zdravil v EU, cilj katere je zagotoviti kakovost in varnost zdravil ter utrditi globalno konkurenčnost področja. Namen strategije je izničenje oziroma zmanjšanje pritiskov, ki jih povzročajo naraščajoči stroški zdravil in zagotavljanje dostopnosti inovacij s farmacevtskega področja vsem bolnikom. Vse to je še posebej pomembno sedaj, ko se države članice soočajo z epidemijo novega koronavirusa.

Izkušnje poudarjajo soodvisnost držav članic glede dobave zdravil in medicinskih pripomočkov. Pojav ukrepov za preprečevanje prostega pretoka zdravil in medicinskih pripomočkov po vsem svetu in znotraj unije je izpostavil ranljivost in odvisnost Evrope od tretjih držav, ogrožal integriteto notranjega trga in vplival na različne akterje v evropski dobavni verigi zdravil. Praksa, kot je prekomerna zaloga, je dodatno prispevala k poslabšanju pomanjkanja. Zato je ureditev področja in varna uporaba in oskrba z zdravili, medicinskimi pripomočki, pomemben sestavni del sistema javnega zdravja vsake države.

Državna sekretarka dr. Tina Bregant je povedala, da morajo biti zdravila za zdravljenje vseh bolnikov, ki potrebujejo pomoč, pravočasno na voljo po vsej EU in po dostopni ceni. Cena obstoječih in novih izdelkov mora biti poštena, da se zagotovi trajnost zdravstvenih sistemov in trajnostno okolje. Opozorila je, da nalezljive bolezni in epidemije predstavljajo trajno tveganje za globalno zdravje, varnost in gospodarske možnosti. Te izkušnje pa so tudi pokazale potrebo po izboljšanju pripravljenosti na izredne razmere, vključno s pomembnostjo usklajenih in proaktivnih raziskav kot sestavnega elementa odzivanja na epidemije.

Trenutna kriza epidemije novega koronavirusa je močno povečala tudi tveganje pomanjkanja kritičnih zdravil. Globalna narava pandemije je zaostrila tudi težave z odvisnostjo EU od dobave aktivnih farmacevtskih sestavin (API) in končnih izdelkov iz tretjih držav. Vendar pa v Sloveniji nismo izkusili pomanjkanja kritičnih zdravil, je poudarila državna sekretarka dr. Tina Bregant.

Zakonodaja EU vsebuje obveznosti za industrijo za zagotavljanje stalne oskrbe z zdravili, ki se tržijo v državah EU. Obveščanje o pomanjkanju in njihovo obvladovanje v večini na nacionalni ravni obravnavajo pristojni nacionalni organi. Pri reševanju težav s pomanjkanjem zdravil pa je ključno sodelovanje, ki je prostovoljno in ga usklajujejo vodje agencij za zdravila – delovna skupina Evropske agencija za zdravila (EMA). Nanaša se tudi na razpoložljivost dovoljenih zdravil.

Opaziti je, da bo Evropa po soočena z gospodarsko krizo, ki bo lahko še bolj vplivala na dostop do zdravil, zato je potrebno okrepiti sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo za zagotovitev splošne in cenovne dostopnosti zdravil, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Za zagotovitev dolgoročne trajnosti zdravstvenih sistemov je izrednega pomena sodelovanje pri oblikovanju učinkovitega političnega okvira, s katerim se preprečuje pomanjkanje in zagotavlja dobro delovanje industrije EU.

Državna sekretarka dr. Bregant je še poudarila, da je potrebno pred morebitnim drugim valom epidemije dobro premisliti strategije in rešitve. Nekatere so kratkoročne, druge pa dolgoročne, tudi v luči gospodarske krize. Pomembno bo tudi vzpostaviti dobro koordinacijo med farmacijo, industrijo in zdravstvom, so še pojasnili.

Dr. Momir Radulović, direktor Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, ki je tudi sodeloval na video konferenci, je povedal, da Slovenija kljub večji porabi nekaterih zdravil v času epidemije COVID-19, ni imela težav s preskrbo zdravil. Slovenija je še predlagala, da bi proizvodnja nekaterih vitalnih zdravil bila v javni domeni, tako bi proizvodne kapacitete imeli pod nadzorom, kar bi bilo sploh zelo pomembno v primeru kriznih razmer.

VIR: gov.si, Ministrstvo za zdravje

Dogodki