Minister Gantar: “Krivično je, da morajo pacienti kljub zdravstvenemu zavarovanju vedno več storitev plačati iz lastnega žepa, da sploh pridejo do zdravnika”

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket prinaša dodatna sredstva za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob, koriščenje bolniške odsotnosti od dela do treh delovnih dni brez potrdila osebnega zdravnika ter poenostavitev postopka izdaje karantenskih odločb.

Zakon tako omogoča tudi pravno podlago za objavo “Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev,” na katerega se bodo lahko pod enakimi pogoji prijavili vsi izvajalci z dovoljenjem za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Minister za zdravje Tomaž Gantar je pri tem opozoril: “S programom skrajševanja čakalnih dob smo na prvo mesto postavili pacienta, zato bo razpis omogočil aktiviranje vseh razpoložljivih zdravstvenih institucij v državi. Sem zagovornik javnega zdravstvenega sistema, zato smo izvedbo nacionalnega razpisa časovno omejili, do konca leta 2021 in vanj vključili tudi kazalnike kakovosti.”

Minister za zdravje Tomaž Gantar je o čakalnih dobah nad strokovno dopustno čakalno dobo še povedal: “Ob začetku mojega prvega mandata ministra za zdravje, leta 2013, je bilo 7.840 čakajočih nad strokovno dopustno čakalno dobo, ko pa sem vodenje Ministrstva za zdravje prevzel v letu 2020, jih je bilo kar 73.765. To jasno kaže, da ukrepi, ki smo jih izvajali do sedaj, žal niso prinesli želenih rezultatov. Z zaustavitvijo zdravstva v prvem valu epidemije so se čakalne dobe še podaljšale, zato sem imenoval Komisijo za optimizacijo dostopnosti do zdravstvenih storitev v Sloveniji, ki je pripravila več različnih aktivnosti, tudi Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Vse s ciljem, da na prvo mesto postavimo pacienta in njegovo oskrbo. Glede na trenutno epidemiološko sliko je še toliko bolj pomembno, da stopimo skupaj in vključimo vse razpoložljive vire (sredstva, kadri in oprema). Le s skupnimi močmi bodo ljudje prišli do nujno potrebnih zdravstvenih storitev, na katere čakajo predolgo.”

V rebalansu proračuna so za skrajševanje čakalnih dob oziroma za optimizacijo dostopnosti do zdravstvenih storitev v Sloveniji v letu 2020 namenili 14 mio EUR, v letu 2021 pa še dodatnih 28 mio EUR. V Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev so prednostno vključena področja, kjer je število čakajočih pacientov nad strokovno dopustno mejo največje, ortopedija, kardiologija, travmatologija, dermatologija in urologija.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na koncu še poudaril: “Javni zdravstveni sistem je v tem trenutku pred mnogimi izzivi, med njimi je tudi skrajševanje čakalnih dob. Vrednost vseh čakajočih se je v letu 2019 povečala za več kot 120 %, na dan 1.1.2019 je bila 51,3 mio EUR, na dan 1. 1. 2020 pa že 114,9 mio EUR. Krivično je, da morajo pacienti kljub zdravstvenemu zavarovanju vedno več storitev plačati iz lastnega žepa, da sploh pridejo do zdravnika. S predvidenimi aktivnostmi do takšnih anomalij naj ne bi več prihajalo. Ravnati moramo odgovorno do pacientov in jim omogočiti dostopno zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo, ter do zdravstvenega sistema, ki za zmanjšanje čakalnih dob nad strokovno dopustno čakalno dobo potrebuje ukrepe, ki bodo prinesli rezultate.

Besedilo: gov.si, Ministrstvo za zdravje