Search
Close this search box.

Med najbolj skrbnimi lastniki gozdov v Sloveniji tudi Korošec Franjo Pirnat

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi leotosd izbral najbolj skrbne lastnike gozdov, akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se letos pridružujeta tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od štirinjastih območnih enot ZGS, izpostavljaJo zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.
Fotografija je simbolična

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov poteka od leta 1999, njegov namen pa je promocija odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. Prav to sodelovanje je ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih.

Najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2021 so: Boris Bratuž (OE ZGS Tolmin), Škofija Novo mesto (OE ZGS Bled), Milan Ravnikar (OE ZGS Kranj), Mirko Mrovlje (OE ZGS Ljubljana), Janez Kastelic (OE ZGS Postojna), Marjan Kljun (OE ZGS Kočevje), Alojz Staniša (OE ZGS Novo Mesto), Janez Medved (OE ZGS Brežice), Franc Grobelnik (OE ZGS Celje), Bernard Štiglic (OE ZGS Nazarje), Franjo Pirnat po domače Zgornji Kobolt iz občine Dravograd (OE ZGS Slovenj Gradec), Stanko Skledar (OE ZGS Maribor), Stanko Ficko (OE ZGS Murska Sobota) in Bojan Majdič (OE ZGS Sežana).

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je ob letošnji razglasitvi povedal: »Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo vloge lastnikov gozdov za uspešno gospodarjenje z gozdovi, zato z ukrepi podpiramo nego in obnovo gozdov, varno in učinkovito delo in razvoju gozdne infrastrukture. Tradicionalni izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov temelji na praksah, ki jim velja slediti, saj združujejo vse vidike skrbnega ravnanja z gozdom in podpirajo sodelovanje tudi na tem področju. Iskreno čestitam vsem najbolj skrbnim lastnikom gozdov!”

Mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije je izpostavil, da so pred javno gozdarsko službo in lastniki gozdov zaradi podnebnih sprememb številni izzivi: »Najbolj skrbnim lastnikom gozda za leto 2021 se iskreno zahvaljujemo za njihovo delo in trud, ki ga vlagajo v gozdove. Moramo se zavedati, da s svojim delom skrbijo za dobrobit celotne družbe, saj poleg ekonomske skrbijo tudi za socialne in okoljske funkcije gozda. S svojim odnosom in delom pa predstavljajo tudi primere dobrih praks razvoja podeželja – so zgled, ki mu lahko sledimo tudi ostali. Dobro sodelovanje med lastniki gozdov in javno gozdarsko službo dokazuje, da lahko trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdom v praksi ponudi odlične rezultate.«

Akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se pridružuje tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Predsednik Marjan Hren je ob razglasitvi izbranim lastnikom čestital: »Veseli nas, da ravno v najbolj prazničnem mesecu decembru, prejemate ta laskavi naziv in povečujete družino slovenskih najbolj skrbnih lastnikov gozda. Ob zahtevnih kriterijih za izbiro ste dokaz, kaj se da z roko v roki z gozdarsko stroko doseči v praksi, pri skrbnem trajnostnem gospodarjenju z gozdom. Želimo pa, da bi slovenska družba znala prepoznati predvsem vase razumevanje večnamenske rabe gozda in zlasti delo, ki ste ga vložili v strokovno izvedbo nege svojega gozda. Le ta je prvi pogoj za zdrav in lep gozd in sadove tega dela bodo v prihodnosti želi vaši nasledniki skozi gospodarski donos in širša javnost ob obisku narave. V Zvezi lastnikov gozdov Slovenije smo prepričani, da ste slovenski “Najbolj skrbni lastniki gozda 2021” in vsi vaši predhodniki iz preteklih let že “danes” tam, kamor želi Evropska Unija s svojimi  novimi zelenimi politikami v gozdarstvu priti “jutri”. Za ta dosežek vam v naši zvezi še posebej čestitamo.«

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozda, ki je v letu 2021 potekal triindvajsetič, je zaradi epidemije covida-19 tudi letos potekal v prilagojeni obliki. Ker tradicionalne podelitve priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda zaradi epidemičnih razmer ni bilo mogoče organizirati, se bodo najbolj skrbnim lastnikom gozda zahvalili pisno, ko pa bodo razmere dovoljevale, bo v sodelovanju z občino Litija organizirana tudi podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda za leti 2020 in 2021.

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

Dogodki

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi leotosd izbral najbolj skrbne lastnike gozdov, akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se letos pridružujeta tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od štirinjastih območnih enot ZGS, izpostavljaJo zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.