skrben lastnik

Med najbolj skrbnimi lastniki gozdov v Sloveniji tudi Korošec Franjo Pirnat

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi leotosd izbral najbolj skrbne lastnike gozdov, akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se letos pridružujeta tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od štirinjastih območnih enot ZGS, izpostavljaJo zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.

Preberi »