Search
Close this search box.

Letošnji regres bo v Sparu znašal 2.000 eur

Spar Slovenija bo letos znesek prispevka za letni dopust povišal za sto evrov. Maja 2024 bodo v Sparu Slovenija svojim zaposlenim namreč izplačali regres v višini 2.000 evrov bruto. Uvajajo pa še novost – SPAR Flex denarno nagrajevanje zaposlenih.
Fotografija je simbolična

Podjetje SPAR, ki se s 5.270 zaposlenimi uvršča med največje trgovce v Sloveniji, bo maja izplačal regres v višini 2.000 evrov. Znesek je za 100 evrov višji kot lani, z višino pa se tudi letos uvrščajo med trgovce, ki bodo v Sloveniji izplačali najvišje zneske. Visok regres predstavlja zahvalo zaposlenim za njihov trud, s tem pa hkrati spodbujajo motivacijo, zadovoljstvo pri delu in krepijo občutek pripadnosti zaposlenih.  

Novost: SPAR Flex denarno nagrajevanje zaposlenih v trgovini

Podjetje goji močno kulturo razvoja zaposlenih in redno spremlja njihovo zadovoljstvo z aktivnostmi ter ukrepi, ki spodbujajo dobro počutje na delovnem mestu. Ob tem zagotavlja tudi priložnosti za karierni razvoj, ki omogočajo posameznikom, da rastejo, napredujejo in si s tem povečajo tudi svoje prihodke. Letos so tako razvili SPAR Flex, pomembno novost za stimulativno denarno nagrajevanje najboljših zaposlenih v svojih trgovinah, ki s predanim in proaktivnim delom pripomorejo k dobremu poslovanju podjetja. SPAR Flex omogoča posameznim zaposlenim v trgovinah, da na mesec lahko zaslužijo do 450 evrov bruto dodatkov k osnovni plači, če dosežejo vse cilje na štirih možnih področjih nagrajevanja. To pomeni, da bodo posamezni zaposleni v trgovini, ob izpolnjevanju vseh pogojev za izplačilo nagrade, lahko prejeli bruto plačo v višini več kot 2.000 evrov. Pogoji za izplačilo denarne nagrade se med drugim vežejo na produktivnost, sodelovanje v mentorskih programih, delo na več oddelkih in nadomeščanju vodij v trgovinah.

Stabilno delovno okolje z vsakoletno rastjo plač in podporo za osebni razvoj 

Spomnimo, SPAR redno usklajuje plače svojih zaposlenih, saj uspešnost podjetja temelji na predanih in proaktivnih zaposlenih, ki s svojim delom pripomorejo k dobremu poslovanju podjetja.

Tako kot leto prej so tudi letos v januarju zaposlenim zvišali osnovne plače, v povprečju za okoli 5 odstotkov. Za stroške dela v letu 2024 bodo namenili skupaj več kot 7,2 milijona evrov dodatnih sredstev. Ob koncu leta 2023 so zaposleni prejeli tudi letno nagrado v obliki poslovne in osebne uspešnosti, povprečna višina nagrade za leto 2023 je znašala 645 evrov bruto na zaposlenega. 

Pri tem so v Sparu zavezani k zagotavljanju, da se njihovi zaposleni počutijo cenjene in podprte, zato so poleg ambicioznih poslovnih ciljev enako predani tudi aktivnostim in ugodnostim, ki prispevajo k dobremu počutju in osebnemu razvoju vsakega posameznika.

So prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje, Družbeno odgovoren delodajalec in Invalidom prijazno podjetje, v okviru katerih izvajajo različne aktivnosti. Za zaposlene plačujejo dodatno pokojninsko zavarovanje, lani pa so pridobili certifikat Top investitor v izobraževanje, ki potrjuje njihovo zavezo k ustvarjanju priložnosti za karierna napredovanja in vlaganja v dodatna izobraževanja.

SPAR vlaga v razvoj mladih potencialov

Že dve leti v Sparu uspešno izvajajo program “Mladi potenciali”, kjer dobijo mladi diplomanti priložnost, da v enem letu spoznajo podjetje in se na koncu zaposlijo. V dveh letih so na tak način zaposlili pet mladih diplomantov, letos aprila pa bodo razpisali mesta za novo, že 3. generacijo diplomantov. Več na Mednarodni program za mlade potenciale – Uprava družbe (spar.si)

Vir: SPAR.si

Dogodki

Spar Slovenija bo letos znesek prispevka za letni dopust povišal za sto evrov. Maja 2024 bodo v Sparu Slovenija svojim zaposlenim namreč izplačali regres v višini 2.000 evrov bruto. Uvajajo pa še novost – SPAR Flex denarno nagrajevanje zaposlenih.