Lekarna Radlje ob Dravi praznovala visok jubilej stoletnico delovanja (FOTO)

V Lekarni Radlje, ki je del Koroške lekarne so obeležili visok jubilej njihove bogate dejavnosti. 'Z nami do zdravja' je slogan, s katerim udejanjajo oskrbo z zdravili za širšo lokalno skupnost Radelj ob Dravi, so vir informacij o zdravju in preventivi, pravilni uporabi zdravil, prehrani, telesni aktivnosti in drugih pomembnih vidikih dobrega počutja. Velik del oskrbe namenjajo strokovnemu in osebnemu svetovanju.

Koroška lekarna s svojimi enajstimi organizacijskimi enotami skrbi za preskrbo prebivalcev teh treh dolin z zdravili na recept in brez recepta, magistralno pripravljenimi zdravili in svetovanjem o pravilni in varni uporabi zdravil.

V preteklosti je bila ena od pomembnih izpričanih lokacij lekarniške dejavnosti v Radljah ob Dravi.
Samostan dominikank je bil ustanovljen leta 1251. Ustanovila sta ga Siegfried Mahrenberški in njegova
mati Gizela. Samostan je doživel razcvet med 13. in 15. stoletjem. V 16. stoletju so ga poškodovali Turki
in dvakrat je celo pogorel. Zato so ga nune med leti 1649 in 1666 postavile takorekoč na novo. Leta
1782 je bil samostan z jožefinskimi reformami razpuščen.

Samostan je imel pomembno vlogo za nekdanji Mahrenberg in okolico. V njem so se razvijale lekarniška
(prva lekarna v Evropi, od leta 1666), glasbena, dobrodelna, zdravstvena, izobraževalna in dušnopastirska dejavnost.

V dominikanskem samostanu so imele nune že v 17. in 18. stoletju dobro založeno lekarno in so z zdravili oskrbovale tudi prebivalce v svoji okolici. Za zdravila so skrbele farmacevtke. Tako je bila prva
znana farmacevtka v teh krajih nuna Ksaverija Krembs, ki je bila v samostanu od leta 1694 dalje. Za
samostansko lekarno so vse do ukinitve samostana leta 1782 skrbele nune – farmacevtke.

Naslednjih 100 let je preskrba z zdravili prešla v roke ranocelnikov in kirurgov. Leta 1916 je za podelitev
koncesije za lekarno v Radljah zaprosil mag. Karl Kautetzky, vendar mu koncesija ni bila podeljena. Šele
leta 1923 je bila koncesija podeljena mag. Vladimirju Tomiču, ki je še v novembru istega leta odprl
lekarno pri Svetem Mihaelu.

Mag. Tomič je bil zelo aktiven član lekarnarske zadruge, ki je imela sedež v Mariboru, in prvi slovenski
farmacevt,
ki se je ukvarjal z gojenjem in predelavo zdravilnih rastlin na večjih površinah. V času žetve
in sušenja je zaposloval tudi po 60 ljudi in posušeno meto in meliso izvažal celo v Švico.

Tako izjemna zgodovina kot podeljena občinska plaketa v zahvalo za preteklo delo sta priznanji, ki
utrjujeta velik pomen lekarniške dejavnosti v kraju. Leta 1977 se je lekarna Radlje priključila Koroškim
lekarnam in leta 1979 se je preselila v nove, ustreznejše prostore, ki so jih v letu 2009, pod vodstvom
Irene Pušnik, mag. farm. spec., dolgoletne uspešne direktorice, ki je pustila v stroki in s svojim
vodenjem izjemen pečat, prenovili z vizijo, da pacientom omogočijo dostop do vse bolj iskanih
kognitivnih storitev.

Direktorica Koroške lekarne Dragica NABERNIK, mag. farm. je izrazila ponos na bogato preteklost
lekarne in svoje sodelavce: »Naša lekarna Radlje ni le poslovna enota. To je kraj, kjer se srečujemo z
ljudmi, kjer se gradijo odnosi, kjer se rešujejo težave in kjer skupaj gradimo bolj zdravo in varno
prihodnost. Koroška lekarna je z vizijo magistre Irene Pušnik že ob prenovi leta 2009 izpostavila
pomembnost osebnega stika in obravnave pacienta v zasebnem prostoru lekarne.
»Glas pacientu« je
slogan letošnjega dneva varnosti pacientov.

»Letos pa so naše dodatne kognitivne storitve prepoznane, kot doprinos za varnost pacientov tudi s strani plačnika ZZZS. Zato želim ob tej obletnici izraziti globoko hvaležnost vsem, ki so prispevali k našemu uspehu. To so naše zveste stranke, ki nas redno obiskujejo, naša predana ekipa zaposlenih, ki vsak dan prispeva del sebe k uspehu naše dejavnosti, ter vsi tisti, ki so bili del te lekarne skozi desetletja. Skupaj smo ustvarili to lepo zgodbo…«, je dejala Dragica Nabernik.

Z veliko osebne note in navdušenja je 100-letnico Koroške lekarne Radlje pozdravila tudi predsednica
Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., ki je poudarila:
»100 let delovanja lekarne nam daje pomembno sporočilo – lekarna je v lokalnem okolju pomembna,
potrebna in cenjena zdravstvena institucija. Okolje potrebuje lekarno in lekarniške strokovne delavce.
Pa tudi tiste v ozadju, ki jih redko vidimo, a so zelo pomembni, da sistem deluje! Rada ponovim to misel:
Družba je toliko zrela in humana, kolikor zna poskrbeti za najbolj ranljive skupine. Izvajalci lekarniške
dejavnosti smo kar najširše in enakopravno dostopni vsem ljudem. Prav zato je pomembno, da
ohranimo to mrežo lekarn ter da povečamo število strokovnih farmacevtskih delavcev in tako
omogočimo tudi najbolj ranljivim skupinam, torej starejšim, hudo bolnim, mladim staršem z bolnimi
otroci, da dobijo zdravila in nasvet v svoji lekarni. Želim in upam, da tako tudi ostane. Da bodo Korošci
obdržali svojo lekarno v Radljah ob Dravi še naslednjih 100 let, da se bodo pacienti v lekarni in v
pogovoru s strokovnimi delavci počutili varno, upoštevali navodila in da bodo vsi zaposleni v Koroški
lekarni z znanjem, kakovostnimi zdravili in pravo mero empatije kar najbolje poskrbeli za vse, ki iščejo
pomoč in nasvet v lekarni

Na slovesnosti ob obletnici, ki se je odvila ravno v času Radljevanja, ko Občina Radlje ob Dravi slavi, sta
podžupana David Vaukman in Robert Potnik dogodek pospremila z besedami o dobrem sodelovanju z
lokalno skupnostjo, podžupan Potnik je izpostavil: »Lekarna Radlje ob Dravi je od svoje ustanovitve
igrala ključno vlogo pri skrbi za zdravje naših občank in občanov. Že sto let se posvečajo zagotavljanju
kakovostnih storitev, ki so dostopne vsem prebivalcem občine in širše. Lekarna je bila vedno več kot le
prostor za pridobivanje zdravil, saj vseskozi predstavlja tudi simbol skrbi za dobrobit skupnosti.
Obletnica je tudi priložnost za zahvalo vsem farmacevtkam, farmacevtom in zaposlenim v lekarni, ki so
predani svojemu delu in skrbi za naše zdravje.«

V programu slovesne obeležbe zgodovinskega jubileja je sodeloval priložnostni pihalni kvartet
renomiranih glasbenikov – Mitje Repnika, Mateja Švaba, Primoža Rečnika in Nadje Rošer, zbran pod
okriljem Glasbene šole Radlje.

V Koroški lekarni so zadovoljni, saj jim je uspelo ustvariti močno in zaupanja vredno ustanovo, ki je
postala simbol zdravja in dobrega počutja v kar 12 lokalnih skupnostih. Stoletnica Lekarne Radlje ob
Dravi je praznovanje dosežkov preteklosti, hkrati pa tudi zaveza za prihodnost, da bodo strokovno
opravljali svojo dejavnost, skrbeli za zdravje in dobrobit ljudi, sledili najnovejšim spoznanjem,
smernicam stroke in priporočilom ter se prilagajali spreminjajočim se potrebam. Ohranjanje zdravja je
ena najpomembnejših vrednot, ki jih lekarna zagovarja, in ta vrednota bo vodila njihovo delo tudi v
prihodnosti, s sloganom: Z nami do zdravja!

Vir: Koroške lekarne

Fotogalerija

Dogodki