Search
Close this search box.

Koroška na prvem mestu po številu otrok, ki se rodijo neporočenim materam

Sedem otrok od desetih v koroški in pomurski regiji se je lani rodilo neporočenim materam

Povprečna starost žensk, ki so v 2018 rodile prvič, je bila najnižja v posavski regiji, 28,4 leta, in za 2,3 leta nižja od povprečne starosti prvorodnic v obalno-kraški regiji. V koroški regiji se je v 2018 več kot 70 % otrok rodilo neporočenim materam.

V koroški regiji se je 72 % otrok rodilo neporočenim materam

Pri podatkih o rojenih se raznolikost Slovenije najizraziteje pokaže v deležu otrok, ki se rodijo neporočenim materam. V letu 2018 je bila prva po vrednosti tega podatka koroška (72 %), druga pa pomurska statistična regija (68,7 %). V severovzhodnih delih Slovenije, še zlasti v koroški statistični regiji, so bili ti deleži že v sedemdesetih letih največji. V osrednjeslovenski in primorsko-notranjski statistični regiji pa sta bila deleža otrok, rojenih neporočenim materam, tudi v letu 2018 tradicionalno najnižja (50 % in 50,7 %).

Prvorodnice v 2018 povprečno najmlajše v posavski regiji

Povprečna starost matere ob rojstvu je v 2018 v vseh regijah presegla 30 let. V povprečju najvišja je bila  v osrednjem in jugozahodnem delu Slovenije (31 ali več). Najvišja je bila v osrednjeslovenski statistični regiji (31,7 leta) in v obalno-kraški (31,7 leta) ter v goriški (31,2 leta). Najnižja ne glede na vrstni red otroka pa je bila v posavski regiji in v jugovzhodni Sloveniji (30,2 leta).

Povprečna starost žensk, ki so v 2018 rodile prvič, je bila najnižja v posavski statistični regiji, 28,4 leta, in je bila za 2,3 leta nižja kot v obalno-kraški regiji, kjer je bila najvišja: 30,7 leta. V povprečju višja od 30 let je bila tudi v osrednjeslovenski statistični regiji (30,1 leta).

Preberite tudi: Povprečen dan v 2018: 54 rojenih, 56 umrlih, 20 porok, 6 razvez, 78 priseljenih, 37 odseljenih

Besedilo: SURS

Dogodki