Search
Close this search box.

Kope in ostali smučarski centri še vedno računajo na izvedbo načrtovanih investicij

lovenska smučarska središča kljub trenutno slabi sezoni nadaljujejo prizadevanja za izvedbo načrtovanih vlaganj v infrastrukturo, za katera imajo odobreno sofinanciranje iz državnega razpisa za prestrukturiranje. Še vedno računajo na pravočasno izvedbo. Po podatkih ministrstva doslej nobeno smučišče ni odstopilo od projekta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je lani na podlagi javnega razpisa podprlo deset projektov za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča, za kar bo v obliki sofinanciranja namenjenih 63,4 milijona evrov. Gre za projekte na Kopah, Treh kraljih, Veliki planini, Voglu, Krvavcu, Golteh, Rogli, v Kranjski Gori, na Mariborskem Pohorju in v Cerknem.

Predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič je prejšnji teden opozorila, da bodo smučišča ta sredstva zaradi kratkih rokov in letošnjega izpada prihodkov zaradi pomanjkanja snega le s težavo črpala. Po njenih besedah morajo izbrana smučišča v tem mesecu priglasiti gradbena dovoljenja za investicije, kar pomeni, da morajo imeti pridobljena vsa soglasja, investicijo pa morajo izvesti do novembra. Obenem morajo pokriti 20 odstotkov vrednosti investicije z lastnimi sredstvi, letošnja zima pa jim ni prinesla prihodkov.

Na ministrstvu še vedno verjamejo, da bo smučiščem uspelo pravočasno izpolniti vse pogoje. “Sredstva za ta javni razpis se koristijo iz programa React-EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako se lahko koristijo le do konca tega leta in se ne morejo prenašati. Iz te časovne omejenosti programa React-EU so izhajali tudi vsi določeni roki,” so povedali za STA.

Poudarili so, da je bilo že v objavi razpisa navedeno, da bodo morali biti projekti končani do novembra 2023. Lani poleti je deset smučišč prejelo sklep o izbiri, rok za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je šest mesecev od vročitve tega sklepa. “Do tega trenutka nobeno smučišče ni odstopilo od projekta,” pravijo na ministrstvu.

Dodali so, da poskušajo smučiščem čim bolj pomagati.Že pri javnem razpisu smo povečali sredstva, tako da je bilo za smučišča skupaj namenjenih 63,4 milijona, kar je 33,4 milijona več kot prvotno zastavljeno. V letu 2022 so bila smučiščem že izplačana sredstva v znesku 2,39 milijona evrov, izplačila so se nanašala na projekte s pridobljenim gradbenim dovoljenjem,” so navedli.

Hkrati so izpostavili, da je cilj tega razpisa prav zmanjšanje odvisnosti smučišč od zimskih razmer. “S temi vlaganji v posodobitev in nadgradnjo z novimi turističnimi storitvami želimo smučarskim središčem pomagati, da z zgolj zimskega turizma preidejo na celoletni turizem. Na ta način bodo povečala prihodke in dodano vrednost skozi vse leto. S tem bo njihovo delovanje manj odvisno zgolj od uspešnosti zimske sezone in bodo odpornejša na morebitne bolj tople zime, kot smo jim priča v letošnjem letu,” pravijo na ministrstvu.

Na Kopah sta načrtovani novi sedežnici, in sicer ob progah Pahernik in Kopnik, kjer so od države dobili tudi koncesijo za naprave. Načrtovani sta tudi nova vlečnica Velika Kopa in izgradnja doživljajskega parka na dveh hektarjih površin. Skupaj so omenjene naložbe lani v podjetju ocenjevali na prek deset milijonov evrov. Direktor podjetja Vabo Boštjan Paradiž je za STA ocenil, da bodo v rokih pridobili vsa potrebna gradbena dovoljenja. Pričakuje, da bodo vse te naložbe letos tudi uspešno končali, za kar bo dobrodošlo tudi, če bo uspešna aktualna zimska sezona.

Podjetje Vabo ima na Kopah in v hotelu v Slovenj Gradcu nastanitvene zmogljivosti trenutno dobro zasedene. “Predvsem imamo smučarje iz BiH, nekaj imamo hrvaških smučarjev, nekaj pa tudi domačih v šolah v naravi,” je še povedal direktor podjetja Vabo Boštjan Paradiž.

Po spodbudnem decembrskem začetku zimske sezone so trenutno na smučišču Kope smučarske razmere takšne, kot to dopušča vreme. Snega je dovolj le za obratovanje dveh prog, Pungart in Sedlo. Ker ostale ne obratujejo, je dnevnih gostov zelo malo, je še povedal Paradiž.

Pozitivni signali prihajajo tudi iz izbranih smučišč. V Žičnicah Vogel se bodo zamenjave več desetletij stare dvosedežnice Zadnji Vogel s panoramsko krožno-kabinsko žičnico lotili takoj po zaključku zimske sezone. Za nadomestno gradnjo so namreč že pridobili gradbeno dovoljenje. Krožno-kabinska žičnica bo tišja in s tem okolju prijaznejša od stare sedežnice. Uporabnikom bo zagotavljala hitrejšo in udobnejšo vožnjo. Delovala bo tudi v poletni sezoni in bo omogočala prevoz koles, je povedala Aleksandra Fiorelli iz Žičnic Vogel.

V podjetju hkrati pripravljajo vse potrebno za vzpostavitev aktivnosti za okrepitev poletne sezone, ki so pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev. Med njimi so arheološka pohodniška pot, kolesarski park, nadgradnja otroškega parka in kulinarično doživetje pod zvezdami. Celoten projekt vključno z žičniško napravo mora biti zaključen novembra in bo stal okoli 8,5 milijona evrov, od tega bo 6,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Na Mariborskem Pohorju, kjer bodo s sredstvi z omenjenega razpisa med drugim zgradili vmesno postajo krožno-kabinske žičnice, novo štirisedežnico Ruška, tri gibalne parke in progo za gorske gokarte, imajo svoj delež pri investiciji že zagotovljen. Pri izgradnji vmesne postaje krožne kabinske žičnice ga je zagotovila Mestna občina Maribor.

Tudi v Cerknem očitno nimajo težav. “Načrtovane investicije so v fazi priprave. Sredstva so rezervirana, gradbeno dovoljenje je pridobljeno in oddano na gospodarsko ministrstvo,” je za STA povedal direktor Jože Oplotnik. Načrti med drugim obsegajo postavitev adrenalinskega park, posodobitev treh žičniških naprav in nabavo električnih koles z digitalizacijo kolesarskih poti.

Na Rogli potekajo aktivnosti v okviru načrtovane investicije v Park Mašinžaga “v skladu z načrtovanim časovnim okvirom”. “V preteklem letu je bila zaključena širitev smučarske proge Mašinžaga, pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo šestsedežnico Mašinžaga in Leteči tobogan ter zgrajena in opremljena transformatorska postaja Mašinžaga. V skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta, ki je podpisana z ministrstvom, smo konec lanskega leta oddali zahtevek za predplačilo in prvi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov,” pravijo v družbi Unitur.

Trenutno zaključujejo izbirni postopek za dobavo in montažo šestsedežnice ter pripravljajo ostale administrativne podlage za čim hitrejši začetek gradbenih in drugih del po zaključeni zimski sezoni.

Na Veliki planini bodo sedanjo dvosedežnico zamenjali z novo, sodobno šestsedežnico. “Pričakujemo, da bomo načrtovane investicije izvedli v skladu z načrti,” pravi direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe.

V dvomih so zaenkrat le v Kranjski Gori, kjer računajo na novo krožno-kabinsko žičnico, ki bi nadomestila štirisedežnico Vitranc 1. Kot so za STA povedali v RTC Žičnice Kranjska Gora, za projekt še vedno pridobivajo gradbeno dovoljenje in vprašanje je, če ga bodo dobili pravočasno, da bi lahko v postavljenih rokih zaključili projekt.

Kot so pojasnili v podjetju, bi sicer z zamenjavo naprave uporabnikom zagotovili boljšo izkušnjo, udobnejšo panoramsko vožnjo, hitrejši transport ter varnejše vstopanje in izstopanje. Zlasti bi bila sodobna naprava velika pridobitev za poletno sezono. Projekt je skupaj z dodatnimi turističnimi produkti, kot sta adrenalinski park in gorski karting, vreden okoli 12 milijonov evrov, od tega naj bi bilo osem milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Vir: STA

lovenska smučarska središča kljub trenutno slabi sezoni nadaljujejo prizadevanja za izvedbo načrtovanih vlaganj v infrastrukturo, za katera imajo odobreno sofinanciranje iz državnega razpisa za prestrukturiranje. Še vedno računajo na pravočasno izvedbo. Po podatkih ministrstva doslej nobeno smučišče ni odstopilo od projekta.