Komunala Slovenj Gradec lansko leto realizirala vse cilje

Direktor Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec Jožef Dvorjak je članom mestnega sveta predstavil poslovno poročilo za leto 2022. V primerjavi z prejšnjimi leti, ki so bila zaznamovana z epidemijo koronavirusne bolezni, ga je označil za stabilno, v katerem so uspeli realizirati vse zastavljene cilje.

»Poslovanje je potekalo v planiranih okvirih, prav tako pa nam je na pomoč priskočilo vreme, ki je omogočalo zagotavljanje komunalne oskrbe brez večjih posebnosti. Podobno kot prejšnje leto se je poslovno najbolj poznala mila zima, ki v naši dejavnosti pomeni izpad prihodkov pri zimskem vzdrževanju cest,« je povedal Dvorjak.

Ob zaostrenih razmerah na energetskih trgih se je lani za več kot smiselno izkazala investicija v toplarno na lesno biomaso. »Je trajnostna naložba v okolje in lokalno energetsko neodvisnost, saj lahko z njo zagotavljamo nemoteno toplotno oskrbo mesta Slovenj Gradec in to po ceni, ki je med najnižjimi v Sloveniji. Ugodna pa ni samo cena, temveč je kotlovnica tudi odločen korak v prihodnost, v kateri se bomo morali energijo v pretežni meri naučiti proizvajati iz obnovljivih virov. Iz obnovljivih virov energije smo proizvedli 96 odstotkov toplote,« je opozoril direktor Komunale Slovenj Gradec.

Na strehi kotlarne sončna elektrarna

V podjetju so bili prav zaradi visokih cen električne energije lani še posebej aktivni pri optimalni porabi električne energije. V primerjavi z letom 2021 so porabo električne energije lani zmanjšali za 12 odstotkov: »Na streho nove kotlarne smo namestili tudi sončno elektrarno, ki bo pokrivala delno lastno porabo, viške pa prodajamo na trgu. Nekaj zelene energije proizvedemo tudi na MHE v Suhem dolu«.

Na področju vodooskrbe je podjetje zmanjšalo vodne izgube iz 27 na 24 odstotkov. V Suhem dolu se zaključuje gradnja čistilne naprave za pitno vodo (ultrafiltracija) in izgradnja manjkajočih vodovodov. »Kot glavni izvajalec smo prevzeli tudi izgradnjo fekalne kanalizacije na Legenski planoti in jo konec leta 2022 tudi dokončali. Vse stanovanjske hiše, predvidene za priključitev, so že priključene na javno kanalizacijo z iztokom na centralno čistilno napravo v Pamečah. Delovanje CČN v Pamečah in Dovžah je dobro, rezultati monitoringov so krepko pod mejnimi vrednostmi,« ocenjuje direktor Komunale Slovenj Gradec.

Odpadno blato v uporaben kompozit

Velik strošek za podjetje ostaja oddajanje odpadnega blata iz čistilnih naprav. Kot so pojasnili v podjetju, so lani začeli z aktivnostmi za postavitev naprave za predelavo odpadnega blata v uporaben kompozit. Jožef Dvorjak: »Investitor je zasebno podjetje, ki načrtuje, da bo proizvodnja stekla predvidoma v drugi polovici letošnjega leta«.

Stalnici poslovanja podjetja ostajata družbena odgovornost in trajnostni razvoj, poleg zavezanosti širši skupnosti pa tudi zavezanost svojim zaposlenim, ki so ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnih storitev in doseganja poslovnih ciljev.

V letu 2022 je podjetje ustvarilo 11.835.286 evrov prihodkov, kar je za 18 odstotkov več kot leta 2021 in 21 odstotkov več od načrta. Poslovno leto so zaključili z dobičkom v višini 50.963 evrov. Uspešni so bili pri obvladovanju zapadlih terjatev, ki se še naprej nižajo, glede na preteklo leto pa se je za 8 odstotkov povečal tudi kazalnik dodana vrednost na zaposlenega, ki kaže ekonomsko uspešnost in zdravo gospodarsko aktivnost podjetja.

Družbeno odgovorni

Za kontrolo kakovosti storitev in njihov vpliv na okolje imajo v podjetju uveden okoljski certifikat ISO 14001 ter certifikat za kakovost ISO 9001, ki ga vsako leto skozi zunanjo presojo uspešno obnovijo. Dodatna potrditev, da tudi v praksi delujejo trajnostno je Slovenska nagrado za družbeno odgovornost HORUS za projekt izgradnje kotlarne na lesno biomaso, ki so jo prejeli konec lanskega leta. »To je že naša druga nagrada, prvo smo prejeli leta 2020 in sicer za strateško celovitost na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v našem podjetju,« je povedal direktor Komunale.

Besedilo: Mateja Kotnik, MO SG

Dogodki